Bliv Medlem

Meld dig ind i en positiv evolution
Just Human er en bevægelse – en positiv evolution -, som du kan blive en del af. Det er gratis. Når du melder dig ind, siger du ja til:

  1. At have fokus på din egen og andres trivsel
  2. At gøre dig bevidst om dine værdier. Med værdier mener vi ”praktiserede værdier”, dvs. værdier, som udmøntes i handlinger. Eksempler på værdier kan være næstekærlighed, sundhed, disciplin, taknemmelighed, nysgerrighed.
  3. At blive bevidst om de skyggesider, som vi homo sapiens naturligt besidder, og arbejde konstruktivt med dem:
  4. At modtage et nyhedsbrev fra Just Human med viden og redskaber til at øge trivsel. Nyhedsbrevet udkommer cirka hver 2. måned.

JA TAK, MELD MIG IND.