Me&We project - styrker unges sociale trivsel

Den menneskelige hjerne er udviklet til at forvente, at der er andre mennesker omkring os, så vi kan føle tryghed og tillid. Vores sociale relationer betyder alverden for, om vi har det godt både fysisk og mentalt. Vi har brug for hjælp og opmuntring fra andre for at lykkes med vores projekter, men også i forhold til vores sundhed betyder sociale relationer ekstremt meget.

De fleste unge i Danmark har det godt. De kaster sig ud i ungdomslivet, forfølger interesser og drømme, danner nye venskaber og finder deres vej.

Men flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

Me&We er for elever og medarbejdere på efterskoler og indeholder konkrete aktiviteter og øvelser til at træne elevernes ’sociale muskler’.

Me&We er udviklet i et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen. Tuborgfondet er finansiel partner på projektet.