Just Human – Vores ansvar 

‘Chasing better’; Vi jagter bedre trivsel.

Gennem 99% af menneskets historie har vi levet som en relativt ubetydelig art med lav indflydelse. På meget kort tid, historisk set, er vi blevet den mest dominerende art med størst påvirkning på planeten. Vi har tilegnet os en enorm mængde ansvar som art, og vi forsøger stadig at finde ud af hvordan vi skal håndtere dette ansvar.

Selv om vi er den art med størst påvirkning på planeten, er vi langt fra arten med den bedste opførsel. Så vi befinder os i en interessant udfordring, en udfordring baseret på ansvar:

  • Formår vi at håndtere vores store ansvar med ynde?
  • Eller vil vi buldre videre fremad og regne med at kommende generationer løser de problemer vi har nu?

De beslutninger vi træffer nu, vil give os svaret på dette spørgsmål, og det vil påvirke livskvaliteten for kommende generationer og resten af livet på planeten. Vi er den første skabning i en 600 millioner år gammel udviklingshistorie, som er nødt til at håndtere dette ansvar, og det efterlader os med to mulige skæbner: Vil vi blive husket som den mest imponerende generation der har levet på denne planet, eller som  en egoistisk abe?

Just Human er en non-profit organisation og folkebevægelse etableret af Chris MacDonald.

Bevægelsen vil samle danskerne og inspirere os til at tage et ansvar for egen, andres og planetens sundhed.

Just Human har ikke mindst fokus på den næste generation. Vi vil bidrage til, at børn og unge vokser op i en sund verden med energi og høj trivsel – og så vidt muligt fri for de mange livsstilssygdomme, der plager os i dag.

Just Humans sunde udgangspunkt

Vi mennesker er en del af naturen. Derfor er det også naturen, der har bestemt, hvordan vi skal leve for at have sund energi både fysisk og mentalt – og for at slippe fri af de mange alvorlige livsstilssygdomme, vi slås med i dag.

Vi er fra naturens hånd skabt til at få tilstrækkelig søvn, masser af fysisk aktivitet, naturlig mad og til at have gode, sociale relationer. Vi har arvet disse behov fra vores forfædre, der havde brug for dem for at overleve i et barskt liv som jægere og samlere.

Vores moderne verden bringer os meget godt, men den gør det samtidig svært for både børn og voksne at opfylde disse naturlige behov. Vi lever i en verden af mis match – det vil sige en verden, hvor den adfærd, vi opfatter som naturlig, (som fx at sidde på en kontorstol eller foran et computerspil det meste af dagen), langt fra er naturlig for os.

Just Human ønsker at gøre det lettere for både børn og voksne at leve i overensstemmelse med naturens guide til vores biologiske behov. Kun ved at respektere naturen kan vi sikre, at vores børn og unge vokser op med udsigten til et langt liv med mange sunde år.

Sådan arbejder Just Human:

Vores indsats har to ben:

  1. Just Human vil inspirere til en bevægelse af mennesker der tager ansvar for egen, andres og planetens sundhed. Vi starter en ærlig samtale i befolkningen om, hvad der reelt skal til, for at skabe en positiv udvikling/evolution i sundhed. Du kan også være med: #IamJustHuman. Just Human skaber events, heriblandt Walk & Talk, der samler bevægelsen af mennesker til dialog om hvordan vi kan tage ansvar sammen og hver for sig.
  2. Just Human skaber projekter som påvirker samfundet i en sundere retning:
  • Vi skaber aktivitetspladser der inspirerer og gør det muligt for børn, unge og voksne at være sammen om fysisk aktivitet.
  • Vi arbejder desuden med et skoleprojekt kaldet ‘Social Fitness’, der bidrager til unges sociale trivsel, søvn og selvværd, fordi nyere forskning viser, at den enkeltstående faktor, der er mest afgørende for vores helbred og følelse af velvære, er vores sociale relationer.

Om navnet:

Just Human har en dobbeltbetydningen, som ligger i det engelske ord ”just”.

  • Vi er bare (red. ”just”) mennesker. Vi kan udrette store bedrifter og er komplekse unikke individer, men vi har også begrænsninger. Vi har fejl og utilstrækkeligheder. Kort sagt er vi bare mennesker.
  • Men det er samtidig kun (red. ”just”) mennesker, der kan skabe evolution: Permanente ændringer over tid – ja altså udover naturen. Vi kan ændre kursen til det bedre, men vi kan også ændre den til det værre for os selv og de kommende generationer. Det er kun mennesker, der kan det.

Meld dig – helt gratis – ind i Just Human, hvis du vil være med i bevægelsen ‘#IamJustHuman’ og tage et medansvar for egen, andres og planetens sundhed og trivsel. Du kan læse mere om medlemskabet her.

Lyt til naturen nu. Før det er for sent.