Vi kan skabe en verden til vores børn, hvor 8 ud af 10 tilfælde af livsstilssygdom er elimineret. Det er op til os. Husk, at vi ikke har den samme luksus som tidligere generationer. Vi kan ikke sige til vores børn: Vi vidste ikke bedre.

Just Human er en non-profit organsation og folkebevægelse etableret af Chris MacDonald. Bevægelsen vil samle danskerne og inspirere os til at tage et ansvar for egen, andres og planetens sundhed.

Just Human har ikke mindst fokus på den næste generation. Vi vil bidrage til, at børn og unge vokser op i en sund verden med energi og høj trivsel – og så vidt muligt fri for de mange livsstilssygdomme, der plager os i dag.

Just Humans sunde udgangspunkt

.Vi mennesker er en del af naturen. Derfor er det også naturen, der har bestemt, hvordan vi skal leve for at have sund energi både fysisk og mentalt – og for at slippe fri af de mange alvorlige livsstilssygdomme, vi slås med i dag.

Vi er fra naturens hånd skabt til at få tilstrækkelig søvn, masser af fysisk aktivitet, naturlig mad og til at have gode, sociale relationer. Vi har arvet disse behov fra vores forfædre, der havde brug for dem for at overleve i et barskt liv som jægere og samlere.

Vores moderne verden bringer os meget godt, men den gør det samtidig svært for både børn og voksne at opfylde disse naturlige behov. Vi lever i en verden af mis match – det vil sige en verden, hvor den adfærd, vi opfatter som naturlig, (som fx at sidde på en kontorstol eller foran et computerspil det meste af dagen), langt fra er naturlig for os.

Just Human ønsker at gøre det lettere for både børn og voksne at leve i overensstemmelse med naturens guide til vores biologiske behov. Kun ved at respektere naturen kan vi sikre, at vores børn og unge vokser op med udsigten til et langt liv med mange sunde år.

Sådan arbejder Just Human:

  • Just Human skaber projekter, heriblandt aktivitetspladser, der fremmer sundhed og fysisk aktivitet i hverdagen – primært hos børn og unge.
  • Just Human starter en ærlig samtale i befolkningen om, hvad der reelt skal til, for at vi kan bremse det stigende antal forebyggelige livsstilssygdomme.
  • Just Human skaber events, heriblandt Walk & Talk, der samler mennesker om fysisk aktivitet og samtalen om sundhed.

Om navnet:

Just Human har en dobbeltbetydningen, som ligger i det engelske ord ”just”.

  • Vi er bare (red. ”just”) mennesker. Vi kan udrette store bedrifter og er komplekse unikke individer, men vi har også begrænsninger. Vi har fejl og utilstrækkeligheder. Kort sagt er vi bare mennesker.
  • Men det er samtidig kun (red. ”just”) mennesker, der kan skabe evolution: Permanente ændringer over tid – ja altså udover naturen. Vi kan ændre kursen til det bedre, men vi kan også ændre den til det værre for os selv og de kommende generationer. Det er kun mennesker, der kan det.

Meld dig – helt gratis – ind i Just Human, hvis du vil være med i bevægelsen og støtte vores arbejde for en sundere fremtid for vores børn og unge. Du kan læse mere om medlemskabet her.

Lyt til naturen nu. Før det er for sent.