Grundmodul

Formålet med grundmodulet er at få dine elever sporet ind på emnet, udfordre eleverne til at tale om god søvn og opfordre til handling.

Det er ingen forudsætning, at eleverne har forberedt sig, før du påbegynder denne lektion.

 

Forberedelse af undervisningen:

Orienter dig i undervisningens drejebog herunder, læs teksterne og elevopgaverne. Udskriv evt. tekster og elevopgaver, hvis du vil de skal deles ud som klassesæt .

 

Du og dine elever har brug for:

  • PC, tablet eller mobiltelefon til fælles opgavebesvarelser.
  • Smartboard eller projektor i lokalet inklusive god lyd til video.

 

Modulets planlagte varighed:

2 x 45 min


Drejebog til lektion 1 (45 min):

(2 min)    Introduktion til søvntemaet og det planlagte undervisningsforløb.

 

”Søvn er livsnødvendig. Det er noget af det mest naturlige og bedste, vi mennesker kan give os selv. Alligevel behandler vi søvn som om den ikke betyder noget. Især nedprioriterer rigtig mange unge søvn, hvorfor flere og flere lider af decideret søvnmangel. Det er en foruroligende udvikling, og det er på tide, vi stopper op, lukker ned og finder ro”

– siger Chris MacDonald, stifter af Just Human,

 

(5 min)    Lav en klasse-opgørelse over gennemsnitlig søvn. Brug tavlen til at lave en overslagsberegning af gennemsnittet.

(5 min)    Lad eleverne læse “Træt så er du lige så farlig som en spritbilistfra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling, 2020, s. 158.

(3 min)    Eleverne skal se videoen “Stupid”, hvor Chris MacDonald forklarer dine elever om søvnens nødvendighed:

Stupid – Den Tabte Time

Kender du også én, der sover for lidt? 7 ud af 10 unge lever et liv hvor de føler sig trætte det meste af tiden. Og desværre har de manglende timer på øjet store konsekvenser for vores velvære. Se videoen og find ud af, hvorfor du bør jagte den tabte time.

Slået op af Just Human i Tirsdag den 29. oktober 2019

(15 min)    Sæt eleverne i grupper på 3-4 personer. Løs opgaven på elevark 1: “3 løsninger”.

(8 min)    Lav en fælles opsamling i klassen, hvor hvert hold præsenterer deres identificerede faktor og konkrete forslag til personlig intervention.

 

(4 min)    Vis videoen med Ledende overlæge, ph.d. Jens Hannibal om gode råd til at føle dig frisk og udhvilet fra søvnrytmeeksperten.

Gode råd til at føle dig frisk og udhvilet fra søvnrytmeeksperten

Føler du dig ind imellem træt? Og hvordan reagerer du på den følelse; Bedøver du den med kaffe, energidrik, mad eller andet? Eller lytter du til hvad din krop fortæller dig at den har brug for? Ledende Overlæge, Phd., Dr.med. Jens Hannibal har forsket i søvnrytmer i 25 år og giver dig her sine bedste råd til at føle dig frisk. 'Tag' gerne en ven der trænger til at høre de gode råd.

Slået op af Just Human i Fredag den 22. november 2019

 

(3 min)    Afrunding.


Drejebog til lektion 2 (45 min): 

(10 min)    Lad eleverne læse “Derfor er søvn så vigtigt” Fra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling, 2020, s. 158.

(5 min)    Vis eleverne de aktuelle søvnanbefalinger, som findes her. Tal om hvad de forskellige kolonner betyder. Bemærk at der for hver aldersinddeling både opgøres en generel anbefalet søvnlængde, en “der kan være behov for… søvnlængde” og en kolonne med en direkte frarådet søvnlængde. 


(10 min)    Mens søvnanbefalingerne stadig kan ses på smartboard el lign, skal e
leverne skal nu lave opgaven på elevark 2: “Don’t become S.T.U.P.I.D.” Eleverne skal beholde arket, det skal bruges snart igen.

 

(3 min)    Eleverne skal se filmen 3 råd med Chris MacDonald: 

3 råd til mere energi og trivsel, som du ikke kommer til at følge

3 råd til mere energi, trivsel og en frisk hjerne, som du IKKE kommer til at følge 😉 Vil du vide hvad vi taler om? Så se videoen her, og klik ind på dentabtetime.dk. Der er videoer, tips og undervisningsmaterialer

Slået op af Just Human i Fredag den 1. november 2019

 

(10 min)    Den tabte time søvneksperiment:

Som en del af grundmodulet i den tabte time følger et spændende søvneksperiment, som alle elever kan være en del af. Eleverne skal nu præsenteres for eksperimentet.

Eksperimentet går i al sin enkelthed ud på at eleverne i 7 dage skal gøre hvad de kan for at overholde Chris MacDonalds tre råd, som netop er blevet præsenteret i filmen. Saml derfor op på hvad de tre råd gik ud på. Se gerne filmen herunder sammen, hvor Chris opsummerer de 3 råd på to minutter.

Afstem forventninger, tal om at det godt kan blive vanskeligt at overholde, men at det er vigtigt at gøre sit bedste. Overvej om I vil indføre et søvn-makker system hvor eleverne støtter hinanden igennem eksperimentet og hjælper med at minde hinanden om at komme i seng i ordentlig tid mm. Måske har klassen selv ideer til hvordan de lettest kan få succes med at gennemføre eksperimentet?

 


 

 

(7 min)  Kan vi rykke trivslen?

Syntes I det er interessant at undersøge om I kan skubbe lidt til den generelle trivsel ved at have intens fokus på søvn i 7 dage?
Eleverne kan nu, forud for søvneksperimentet udfylde det validerede trivselsspørgeskemaet WHO-5 individuelt. Spørgeskemaet kan findes her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem Just Human, UCL v. Pædagogisk konsulent Lars Clausen Center for undervisningsmidler og Sundhedskonsulent Louise Sørensen, Center for Sundhed og Forebyggelse Københavns Kommune med støtte fra Sundhedsstyrelsens Sundhedsfremmepulje.
.