Tema A: Vaner

Formålet med denne lektion er at få dine elever til at se nærmere på deres søvnvaner og aftenritualer.

 

Forberedelse af undervisningen:

Orienter dig i undervisningens drejebog herunder, læs teksterne og elevopgaverne. Udskriv evt. tekster og elevopgaver, hvis du vil de skal deles ud som klassesæt. Sørg for at dit system kan afspille kropssanningsmeditationen.

 

Du og dine elever har brug for:

  • PC, tablet eller mobiltelefon til fælles opgavebesvarelser.
  • Smartboard eller projektor i lokalet inklusive god lyd til video.

 

Modulets planlagte varighed:

1 x 45 min + en udvidelse


Drejebog til lektion 1 (45 min):

(3 min)    Introducer lektionen

 

(3 min)    Afspil filmen Stupid. Filmklippet introducerer eleverne til konsekvenserne af manglende sund søvn for børn, teenagere og voksne.

Stupid – Den Tabte Time

Kender du også én, der sover for lidt? 7 ud af 10 unge lever et liv hvor de føler sig trætte det meste af tiden. Og desværre har de manglende timer på øjet store konsekvenser for vores velvære. Se videoen og find ud af, hvorfor du bør jagte den tabte time.

Slået op af Just Human i Tirsdag den 29. oktober 2019

 

(2 min)    Notér de seks bogstaver på tavlen: kan eleverne efter filmen huske, hvad de står for?

 

(10 min)    Introduktion og individuel organisering af søvndagbog.

Vi har alle vaner og rutiner, der hjælper os i seng. En del har vi med fra barnsben. Andre har vi opfundet eller kopieret fra andre inspirationskilder.

For at hjælpe hjernen med at finde ro og tryghed inden sovetid, er det anbefalet at arbejde med en tankedagbog. Den baserer sig på ideen, om at tankemylder flyttes fra hovedet til papiret.

 

Dagbogen skal gerne være af papir. Hvis man bruger computeren eller mobiltelefonen, står notifikationerne og fristelserne i kø for at fylde nye informationer på hjernen.

 

Gennemgå elevark 1: Tankedagbog med eleverne, så alle er med på hvordan den skal anvendes.

 

Aftal med klassen, i hvilket omfang I vil skrive tankedagbog.

 

Selv om eleverne bruger tankedagbog modellen, er det en god idé at øve teknikker til rent faktisk at falde i søvn, selv om krop og sind ikke er helt indstillet eller klar til det endnu.

 

(15 min) Bed eleverne om at lægge sig på gulvet og Afspil nu denne DYB RO kropsscanning af Karsten Lagermann.

 

(2 min)    Afslutning og lektier (eleverne gennemfører opgaven tankedagbog i 5 dage).


Udvidelse til Tema A – vaner

Denne er tænkt som en 45 minutters lektion.

 

(10 min)    Tal om hvilke hverdagsvaner eller livsstilsaktiviteter der påvirker søvn – vis 10 livsstilsråd om søvn på smartboard el. lign. (scroll til side 23 i rapporten). Få eleverne til at forholde til til rådne; er der nogle af tingene de allerede gør, nogle de kunne overveje eller måske nogle af dem der er helt urealistiske at følge? Det kan foregå som sidemands-snak eller i plenum.

 

(10 min)    Vis nu eleverne listen med “7 tegn på søvnunderskud” (listen ses i højre side af websiden). Tag en snak i plenum eller som sidemandsdrøftelse: Hvor mange af disse har I oplevet de sidste 14 dage? Hvad tænker I om det? 

 

(10 min)    Lad eleverne læse uddraget om “Søvnbulimi” Fra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling, 2020. uddrag.

 

(15 min)    Tag en drøftelse i klassen om hvad kan man lave af søvnfremmende aktiviteter den sidste time inden sengetid, som alternativ til at bruge skærmen. 

 

(ekstra – kan eksempelvis gives som lektier, eller laves i klassen hvis der er mere tid til rådighed)    Eleverne skal lave opgaven i elevark 2 “Klar, parat, sov!”.

 

 

 


Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem Just Human, UCL v. Pædagogisk konsulent Lars Clausen Center for undervisningsmidler og Københavns Kommune Afdeling for Folkesundhed med støtte fra Sundhedsstyrelsen.