Empati som forudsætning for positive relationer

Empati er nøglen til menneskets mest afgørende evner. Relationer er i kernen af vores evne til at være lykkelige, trives og være produktive. Igennem hele vores evolutionshistorie har relationer været afgørende for vores evne til at overleve, og empati er ikke mindst fundamentet i enhver vigtig relation.

Det hænger således sammen:

  • Effektiv empati er en forudsætning for effektiv opmuntring.
  • Effektiv empati og opmuntring er forudsætninger for positive konstruktive relationer.
  • Positive konstruktive relationer er forudsætninger for high performance og trivsel.

Empati handler om at lære at afkode, hvad en andre personer tænker og føler; At tage deres perspektiv og at svare på en passende måde. Der er tre niveauer af empati:

Niveau 1: Udvis en autentisk interesse i og nysgerrighed omkring, hvad andre føler og tænker; og ikke mindst hvorfor de føler og tænker, som de gør. At gøre dette godt kræver indsats, tid og oprigtig interesse. Hvis man mislykkes med at være oprigtigt interesseret i det andet individ, er det umuligt at gå til niveau 2.

Niveau 2: Forsøg at tage de andre personers perspektiv ved at bruge den indsamlede information fra niveau 1-empati. Dette skal gøres i ydmyghed; i forståelse for at man kun kan se en anden persons perspektiv gennem et nøglehul.

Niveau 3: Bruge den indsamlede viden fra niveau 1 og 2 til at forsøge at give et “passende svar”, som efterlader de andre personer opmuntret og med en bedre følelse.