Forebyggelse af livsstils-(mismatch-)sygdomme - "70/70-princippet"

Just Human vil bidrage til at skabe den første generation som er fri for livsstilsygdomme!

Mindst 70% af de livstilsygdomme (fx type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, depression, visse kræftformer) som danskerne får i dag, kan forebygges.

Det er samtidigt de sygdomme som cirka 70% af os statistisk set vil dø af, og som giver os ekstra år med sygdom sidst i livet. De kapper år af livet og liv af årene!

I Danmark bruger vi kun – hvis man tager udgangspunkt i de offentlige regnskaber – i runde tal 1 kr. på forebyggelse af sygdom, hver gang vi bruger 1.000 kr. på helbredelse.

Just Human mener at vi burde prioritere forebyggelse af årsager til sygdom højere. Vi yder vores bidrag til at forebygge på de områder som vi har ressourcer til, og opfordrer den offentlige sektor til at prioritere forebyggelse i højere grad. Forebyggelsespotentialet er stort, og det er ikke kun en lille udsat gruppe som er i risiko, men en betydelig andel af befolkningen.