Aktivitetspladser for børn og voksne

Just Human har et projekt med at udvikle og opføre en række aktivitetspladser hvor børn og deres voksne (forældre, bedsteforældre eller andre) kan være sammen mens de er fysisk aktive med en blanding af fælles leg og træning/bevægelse. Målet med projektet er at skabe sociale mødesteder hvor børn og voksne kan få samvær, nærvær og gode oplevelser med bevægelse – mens de er sammen. Således skal ingen voksne eller børn vælge mellem tid med familien eller motion. Det kan godt være både – og.

Den første Just Human aktivitetsplads er placeret midt i Danmark, nærmere betegnet i Odense. Kompan & Odense Kommune er partnere. Se fotos fra åbningen her. Sammen med Just Humans samarbejdspartner Kompan, kommuner og lokale udviklings- eller erhvervsråd arbejder Just Human på at opføre flere aktivitetspladser rundt i Danmark. Pt arbejdes der på sagen i Rødekro, Holstebro & Jyderup.

 

Der arbejdes med en stor grad af lokal involvering, både af de lokale beboere som kan bruge pladsen, og også lokale virksomheder som vil støtte opførslen. I Odense var de 1000 deltagere til en walk & talk med til at stemme om, hvor bevægelsespladsen skal ligge. Odense Kommune gav 5 mulige lokationer og de kom til afstemning blandt walk & talk-deltagerne. Der var fantastisk engagement og mere end 1000 personer stemte på deres favorit-lokation.

Baggrund for projektet

Vi ved fra undersøgelser, og tror afsindigt meget på, at hvis vi skal flytte vores attitude og handlinger i retning af bedre trivsel; så skal vi ikke undervurdere hvor meget de rigtige rammer betyder. Det er dokumenteret adskillige gange, bl.a. i Gallup Healthways rapport fra 2016 ”Active living environments in US communities”. Rapporten viser at lokalmiljøer med områder der muliggør bevægelse har borgere som klarer sig bedre på adskillige trivsels-parametre. Det samme viser danske undersøgelser, og Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, Formand i Vidensråd for Forebyggelse og medlem af Just Humans videnskabelige panel, sammenfatter denne viden i en udtalelse i Dagens Medicin i oktober 2016 med ordene:

”Fysisk inaktivitet er en central risikofaktor i Danmark og rangerer som nummer to på listen over årsager til dødsfald, der indtræffer for tidligt. Fysisk inaktivitet kan i høj grad begrænses ved strukturelle tiltag, fx arkitektur, infrastruktur og mere fokus på at skabe rammer, der implementerer fysisk aktivitet i hverdagen. Vi ved, at legepladser, aktive pauser i skoletiden og bevægelse integreret i undervisningen især har en sundhedsgavnlig effekt for de børn, der er mindst fysisk aktive. Vi ved også, at det nytter at tage hensyn til fysisk aktivitet i kommune- og lokalplaner. Etablering af rammer i de bolignære områder, der appellerer til fysisk aktivitet, og gode muligheder for aktiv transport til og fra skole og arbejde er indsatser, der rammer bredt.”

Undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut af danskernes motiver og barrierer for at være fysisk aktive viser, at én af de største barrierer er at de voksne hellere vil prioritere tid med familien frem for på motion. Det er absolut en sympatisk prioritering. Men i Just Human vil vi gerne hjælpe familierne med en innovativ tilgang: Det behøver nemlig ikke være et spørgsmål om enten-eller, når det handler om forældre-barn-kvalitetstid og motion. Det kan godt være både-og, hvis vi skaber nogle rammer, hvor børn og voksne (forældre, bedsteforældre eller andre) kan være sammen mens de er i bevægelse. Når man leger og bevæger sig sammen opstår der automatisk nærvær. Og det er også noget af det vi ved at danske børn og unge efterlyser – de savner faktisk mere tid og nærvær med deres forældre .

Idrættens Analyseinstitut viser desuden også, at danskerne i højere og højere grad ønsker at dyrke selvorganiseret idræt (ca. 60% i 2016), frem for idræt i forening (ca. 40% i 2016). Det er fleksibelt og kan passes ind når familierne har tid, men det kræver tilgængelige rammer.

Så i Just Human har vi sat os for at gå innovativt til værks og skabe en række pladser rundt i Danmark, som inspirerer og giver mulighed for leg, bevægelse og træning for alle aldre. Chris MacDonald, stifter af Just Human, siger

”Som amerikaner har jeg altid været meget imponeret over, at vi i Danmark er verdensmester i cykelstier og danskernes flotte fokus på grønne områder og naturstier. Selvfølgelig er der altid plads til forbedringer, og efter min mening er det vigtigt, at vi tænker i sociale aktivitetspladser hvor både voksne og børn kan mødes i fællesskab. Initiativet er derfor taget til at få yderligere forbedringer i en positiv retning – så Danmark kan blive ved med at gå forrest i tiltag der øger trivslen.”