En socialt stærk ungdomsgeneration - projekt Social Fitness

Flere unge føler sig pressede, stressede og ensomme. Den udvikling vil vi i Just Human gerne bidrage til at vende. Sammen med Mary Fonden og Efterskoleforeningen er vi gået i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst gør det. I 2018 fik vi testet forskellige initiativer på tre udvalgte efterskoler. Det giver et godt afsæt for det videre arbejde.

Hvor stort et problem taler vi om?

Sundhedsprofilen fra 2017 viste, at de 16-24-årige er den gruppe, hvor ensomhed er mest udbredt og stigende, og at 40 % af kvinderne i samme aldersgruppe følte sig stressede. Ifølge en rapport fra Børnerådet fra 2018 føler 21 % af de unge i 8. klasse sig ofte eller hele tiden pressede.

Hvorfor efterskolerne?

Efterskoleelever udgør et repræsentativt udsnit af den danske ungdom, og cirka 29.000 unge går hvert år på en af Danmarks godt 250 efterskoler.

Efterskolelærere og ledere oplever en stigende tendens til, at deres elever kæmper med alvorlige problemer såsom spiseforstyrrelser, selvskade og angst. Samtidig har stadigt flere elever svært ved at falde til og trives på skolerne. 10 % falder fra på efterskolerne.

Vi ser efterskolerne som en oplagt arena for indsatser, idet eleverne bor på skolen.

I 2018 har vi …:

  • Besøgt efterskoler og talt med ledere, lærere og elever for at blive klogere på deres udfordringer.
  • Udviklet et testmateriale med øvelser, der skal hjælpe efterskoleelever med at skabe og bevare relationer på og uden for efterskolen.
  • Afprøvet materialet på tre meget forskellige efterskoler og indsamlet elever og læreres erfaringer, så vi nu er klædt på til at finde den endelige retning for projektet.
  • Gjort søvn, mobilbrug og pauser til temaer i materialet, fordi hvile er en vigtig forudsætning for, at vi kan være empatiske og skabe relationer.

Man er nødt til hele tiden at prøve at være udadvendt for ellers, vil folk ikke… jo, folk vil gerne være sammen med dig, men du må også selv prøve lidt på at blive en del af det. Jeg er meget genert, så det kan godt være en udfordring at gå hen til nogen og sige: ‘skal vi ikke lave et eller andet’?
Efterskoleelev i evalueringen “Social Fitness på efterskoler”, 2018

Det har været godt. Det har givet en forståelses- ramme af, at det sociale ikke er noget, man kan være dårlig til. Det er noget man kan være i dårlig form til… Det (Social

Fitness, red.) er blevet sådan en slags bevidstgørelse af, at det er noget, vi kan gøre noget ved… Det er blevet en anden måde at snakke om det på, end at være social eller ikke social … Lærer i opsamling af lærergruppeinterviews om Social Fitness, 2018

I august 2019 blev projektet lanceret i en nytilpasset form på en række efterskoler.