Konsekvenserne af mismatch

Vores kognitive funktioner og vores frontallapper er de første, der lider under det, hvis noget ikke er godt i vores liv. De lider først, mest – og uproportionalt meget – hvis du er stresset, trist, ensom, i søvnunderskud eller ved dårligt fysisk helbred. Disse belastninger kan alle skabe tilstande, der på overfladen kan ligne ADHD.

Man ser de skadelige virkninger af stress, ensomhed og dårlig fysisk form på de fysiologiske og neuroanatomiske niveauer i vores frontallapper. Og man ser det i vores adfærd i form af hæmmede kognitive funktioner (nedsat hukommelse, forringet evne til at tænke logisk og løse problemer, og nedsat selvdisciplin og selvkontrol).

Hvis vi ønsker at øge evnen koncentration og fokus hos vores skolebørn, vores ansatte og vores ledere, kan vi ikke ignorere stressende faktorer i deres liv.

Både skolebørn og ansatte vil klare sig bedre, hvis vi kan engagere dem med deres individuelle passion og interesser. De vil klare sig bedre, og opleve forbedrede kognitive funktioner, hvis de føler, at de befinder sig i støttende omgivelser, som de kan stole på. De vil klare sig bedre, hvis deres kroppe er stærke og sunde. Skoler og virksomheder, der ignorerer de studerendes eller ansattes følelsesmæssige, sociale eller fysiske behov, vil med stor sandsynlighed opleve forringet performance hos disse.