Kultur - den stærkeste drivkraft i vores sociale adfærd

Når vi diskuterer positive konstruktive relationer, er det vigtigt at huske, at den stærkeste drivkraft i vores sociale adfærd er kultur.

En simpel men brugbar definition på kultur er: “Dét, som mennesker lærer.” Især det vi lærer om såkaldt “normal adfærd og værdier”. Hvad enten vi kan lide det eller ej, så er kultur “måden vi lever på”. Det gælder for grupper af mennesker i en familie, på en arbejdsplads eller i et land. Det er adfærd, overbevisninger, værdier og mål, der er blevet accepterede som “normale”. Desværre finder meget af denne accept af “normal” sted uden megen refleksion eller stillen spørgsmål. Årsagen til at vi ofte ikke tænker over,hvad der er normal adfærd, er, at det der er accepteret som “normalt” per definition ikke fanger vores opmærksomhed.

En simpel men brugbar definition på evolution er: “Forandring over tid”. Baseret på de første to definitioner præsenteret ovenfor kan vi definere kulturel evolution som: “Ændring over tid i relation til viden, adfærdsnormer og værdier”.

Kulturel evolution flytter sig med en fart i dag, som overgår alt, hvad vi nogensinde har set i menneskehedens historie, og det ville tjene os godt at holde et øje på det, vi kalder “normal adfærd” og vores værdier. Den potentielle fare med “normal” er, at vi ofte holder op med at stille spørgsmålstegn ved om “normal” er “rigtig” eller optimal. Kultur har en kæmpe effekt på vores adfærd. Faktisk kan man argumentere for, at menneskelig kultur er som vand for fisk. Fisk forstår ofte ikke den dramatiske effekt vand har på deres liv, førend du trækker dem op af det. Et godt citat om kultur findes i Jon Gordon og Mike Smith’s bog, “You win in the locker room first”:

“Kultur skaber forventninger og overbevisninger; forventninger og overbevisninger skaber adfærd; adfærd skaber vaner; og vaner former fremtiden. Det hele starter med kultur”.