Social Fitness

Kære efterskole

Her kan du finde Social Fitness materialet (version 2019-20), som indeholder konkrete øvelser til at træne elevernes ”sociale muskler”.

Sigtet med øvelserne er at gøre eleverne opmærksomme på deres betydning for fællesskabet, styrke deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde sociale relationer og lade dem opleve på egen krop, hvad det betyder for deres overskud at tage en pause og få deres søvn. Vores ambition er at støtte op om det store arbejde, I allerede gør på efterskolerne for at give eleverne et socialt løft, der sender dem styrket ud i det efterfølgende ungdomsliv.

Materialet afprøves og videreudvikles i samarbejde med lærere og elever på tre udvalgte efterskoler: Haslev Idrætsefterskole, Høng Efterskole og Flakkebjerg Efterskole.

God fornøjelse med materialet. Vi glæder os til samarbejdet.

Mange hilsener

Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen