Venlighed overfor planeten

Vi mennesker kan ikke trives på en syg planet, og i Just Human vil vi gerne understøtte en bevægelse af mennesker der er venlige over for vores fælles planet.

Mad er ét af de områder, hvor de fleste af os kan gøre en forskel: Den mad vi spiser bidrager i høj grad til vores udledning af drivhusgasser. Det understreges ved, at klimabelastningen fra gennemsnitsdanskerens kost er større end den samlede belastning fra personens forbrug af el, varme, benzin og diesel tilsammen (CONCITO, 2016).

Ved at reducere indtaget af animalske fødevarer kan vi således reducere vores udledning af drivhusgasser betydeligt.

Det vurderes, at mad står for ca. 25 % af vores personlige udledning.

CONCITO har beregnet, at den gennemsnitlige dansker udleder ca. 19 ton CO2 om året som følge af vores livsstil. Heraf udgør den fælles udledning til blandt andet veje, institutioner, hospitaler, osv. ca. 6 ton CO2. For at minimere de potentielle skader ved den globale opvarmning, er verdens lande i FN-regi blevet enige om, at den globale gennemsnitstemperatur højst må stige med 2 grader. Hvis vi skal have en realistisk chance for at overholde denne målsætning, må samtlige verdensborgere, ifølge FN’s Klimapanel IPCC, i 2050, højst udlede 2-3 tons CO2årligt. Kravet i 2100 er faktisk en nul-udledning. Det vil kræve meget af den danske forbruger, det vil sige af os alle.

Sat på spidsen, er vi via vores livsstil er i gang med at underminere vores eget grundlag for trivsel i en fremtidig verden, hvor klimaforandringerne, givet en uændret livsstil i Danmark og globalt, vil påvirke vores levemuligheder særdeles negativt.

Just Human vil gerne inspirere og motivere til at vi hver især bidrager til dette mål, og for en del mennesker vil mad med mindre kød være noget vi kan gøre uden at gå på kompromis med livskvalitet og trivsel. Mange vil endda opleve at det er lækkert og spændende at afprøve nye retter med det grønne i hovedrollen.

I denne artikel kan du læse om plantebaseret mad og dens effekt på din sundhed.

Der findes naturligvis mange andre måder du kan være venlig overfor planeten end via din mad, fx kan du vælge klimavenlige transportformer, når det er muligt for dig.