Sundere voksne giver sundere børn

“Setting an example is not the main means of influencing others, it is the only means.” – Albert Einstein

Albert Einstein udtrykker et vigtigt budskab i sit citat ovenfor; Voksne må gå foran med det gode eksempel, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at børnene skal leve på en måde som nærer deres fysiske, mentale og sociale sundhed. Just Human samler derfor voksne i en bevægelse hvor vi i fællesskab tager ansvar for egen, andres og planetens sundhed.