Til skoleledelsen: Du kan skabe rammerne for søvn og bedre indlæring

Er søvn i skolelederes interesse?

Ja, for veludhvilede elever lærer markant bedre i skolen. Og trives bedre, er i bedre humør osv:

En af verdens førende søvnforskere, Dr. Avi Sadeh, har med sin forskning vist, at en times tabt søvn koster et barn cirka to års kognitiv udvikling – det samme som to klassetrin.

I et forsøg fra 2003 delte han 77 børn fra 4. og 6. klasse op i to grupper. Over de tre næste nætter fik børnene i den ene gruppe 30 minutters søvn mere end normalt. Den anden gruppe fik 30 minutters søvn mindre end normalt. På fjerdedagen testede Dr. Sadeh børnene. Resultatet var skræmmende. Den lille forskel i søvn skabte en enorm forskel mellem de to gruppers præstationer. Forskellen var lig med forskellen mellem en 4.-klasses-elev og en 6.-klasses-elev.

Dr. John Medina, hjerneforsker på University of Washington, citerer i sin bog ”Brain Rules” et lige så chokerende fund: Hvis en gymnasieelev, som karaktermæssigt er blandt de bedste ti procent, får begrænset sin søvn til lige under syv timers søvn i ugedagene og godt 7,5 time i weekenderne, så skrider det intellektuelt. Elevens præstationer vil ende blandt de laveste ti procent.

Disse store konsekvenser af tabt søvn skyldes, at søvnmangel forringer børns evne til at fokusere, til at huske, være kreative, tænke logisk og udvikle deres læse- og regnefærdigheder.

Har du som skoleleder indflydelse på børnenes søvn?

Ja, der er faktisk ét strukturelt tiltag, som har vist meget positive effekter. Inden du afviser det med “det kan ikke lade sig gøre!”, så læs lige med her:

Flere videnskabelige studier har vist signifikant positiv sammenhæng mellem senere mødetider og den totale søvnmængde. Et studie havde også undersøgt effekten på mental sundhed og viste sammenhæng mellem senere mødetider og færre depressive symptomer.

”The American Academy of Pediatrics” dvs. den amerikanske organisation for børnelæger, har udsendt en anbefaling om at skoler tidligst bør starte kl. 8.30, fordi tidlige mødetider er skadelige for unges sundhed og desuden fører til flere biluheld, dårlige spisevaner, ringere indlæringsevne og øget risiko for depression[2].

Børn, der sendes trætte i skole, har svære vilkår for at trives og lære tilstrækkeligt. Faktisk betyder søvnen mere for børns evne til indlæring, end man umiddelbart skulle tro.

Mennesker har et indre biologisk ur, der kører efter en 24 timers cyklus. Forskning i kronobiologi viser at en del af de kropslige forandringer der sker i teenage-årene er at det indre ur rykker sig, således at teenagere først kan falde i søvn senere om aftenen og dermed har behov for at sove længere, for at få søvn nok. Mindre børn og ældre voksne frigiver melatonin omkring kl. 21 om aftenen, hvilket gør dem søvnige og i stand til at falde i søvn. Teenagere frigiver først melatonin senere, omkring kl. 22-23[1]. Teenagere har stadig behov for 9-10 timers søvn.

Kun 3 % af teenagere får de anbefalede 9 timers søvn[3].

Skoler og kommuner beslutter selv mødetider

Undervisningsministeriet skriver at:

Der er kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer. Det er op til skolerne og kommunerne at beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, og kommunerne beslutter hvor mange og lange skoledage, elever skal have. Kommunerne kan således for eksempel vælge at operere med flere skoledage end normalt, hvorved dagene hver især kan blive lidt kortere.

 

Vi har samlet en række erfaringer fra skoler, som har indført senere mødetider:

Skolenavn  Den Frie Fakkel
Skoleleder/kontaktperson  Sara Nilsson
Undervisning starter kl.  8.45 med meditation. Undervisning starter kl. 9
Hvad var din/jeres motivation for at indføre senere mødetid?

 

 Jeg kunne se at børn i børnehaver ofte bliver aflerveret senere og at selv samme forældre føler et stort pres på dem selv og deres børn ved skolestart. De har muligheden for at flexe om morgenen og dermed give deres børn en rolig morgen. Det skal vi som skole støtte op om
Hvilke effekter oplever I at en senere mødetid har?

 

 Generelt rolige børn om morgenen
Har i oplevet nogle udfordringer fx med læreres arbejdstid eller andet, og hvordan har I i så fald løst dem?  Nej, vi laver skole på en helt anden måde og er en meget lille skole med pt kun 38 børn og 3 lærere. Men der er udfordringer ift at børnene skal have undervisning til 14.30 for at have nok undervisning, idet vores børn også har en time fri midt på dagen til frokost og frikvarter. Kl. 14 er børnene ved at være trætte og der har vi lagt bevægelse ind så det ikke er ”tungt” stof der skal læres på det tidspunkt

 

Skolenavn Eggeslevmagle Skole
Skoleleder/kontaktperson John Larsen
Undervisning starter kl. 08.30
Hvad var din/jeres motivation for at indføre senere mødetid?

 

Mødetiden er tilpasset færgedrift og busdrift, så elever fra skoledistriktets yderområder har en relativ rimelig mulighed for at møde i skole med offentlig transport.
Hvilke effekter oplever I at en senere mødetid har?

 

  • En lille gruppe tilfredse forældre fra yderområder
  • En stor gruppe utilfredse forældre fra nærområder – ønsker mødetid kl. 08.00 som i resten af Danmark
  • En stor gruppe forældre, der tilpasser sig deres omgivelser – herunder møde og sluttider
Har i oplevet nogle udfordringer fx med læreres arbejdstid eller andet, og hvordan har I i så fald løst dem? Nej, vi har en agil medarbejdergruppe, der tilpasser sig de forventninger, der med rimelighed kan kræves af dem.

‘Jagten på den tabte time’ er skabt med støtte fra