Optimal funktion og mismatch

Når mennesker ikke er udsat for overdreven mismatch, så kan vi forudsige med stor sandsynlighed, at disse mentale og fysiske funktioner kan forventes: Relativt energisk, motiveret, positiv, empatisk, god og ekstremt nysgerrig og robust.

Det er normale funktioner hos individer som ikke udsættes for mismatch. Imidlertid er “normal funktion” ikke så normalt, dvs. typisk. Det skyldes, at relativt høje niveauer af mismatch er blevet normen i mange moderne samfund.

“Optimal funktion” kan ændre sig afhængigt af konteksten. Vores evne til at udvise mangel på energi og motivation, eller positivitet og godhed, kan være en fordel under visse omstændigheder og dermed “optimalt” i den givne sammenhæng. Dette har været meget sandt for overlevelsen i vores evolutionære fortid og fortsætter med at være tilfældet i visse sammenhænge i vores moderne samfund i dag, omend forhåbentlig sjældent.