Miljø

Just Human arbejder for at skabe bevidsthed om og inspirere individer til at tage ansvar og handling i forhold til miljøet. Because we can’t be healthy on a sick planet.

Mennesket er i fuld gang med at rydde planeten for liv. Vi har fjernet os så meget fra naturen, at vi i vores travle liv glemmer hvor fuldstændig afhængige vi er af den. Naturen klarer sig fint uden os, men vi kan ikke klare os uden den. Vi bliver nødt til at løse de problemer, vi har skabt, for vi kan ikke blive sunde eller trives, så længe planeten er syg.

Antallet af fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr er samlet set mere end halveret siden 1970. Danskernes private forbrug – ikke bare af energi, men også af mad, ting og rejser – spiller en afgørende rolle for vores bidrag til klimaforandringerne. Den enkeltes valg af madvarer, de ting vi køber og hvor ofte vi udskifter dem samt vores valg af bolig, transportmiddel, måden vi rejser på og meget andet har stor betydning for størrelsen af vores globale CO2-fodaftryk.

Brug mindre plastik

Vi har ikke arvet jorden af vores forældre - vi låner den af vores børn