'More play' - aktivitetspladser til bevægelse, leg og fællesskab

“Uden grin og leg ville der ikke være meget glæde i livet.”

Børn i dag leger dog sjældent så meget som deres hjerner har brug for.

Det mente en af verdens førende hjerneforskere Jaak Panksepp (som desværre døde i 2017). Som forsker var han optaget af at vi bør skabe samfund, som forstår leg og de mange gode ting det gør for børns hjerner og trivsel.

More Play Puljen er skabt i samarbejde med KOMPAN.

Puljens formål er at give en hjælpende hånd til at realisere drømmen om en lege- og aktivitetsplads, hvor børn og voksne kan mødes og være sammen.

Formålet med lege- og aktivitetspladserne er at skabe steder, hvor børn, unge og deres rollemodeller kan få samvær, nærvær og gode fælles oplevelser med leg og bevægelse. Alle foreninger, organisationer, institutioner, kommuner m.m. har mulighed for at søge om at få del i puljens midler.

Der slås ansøgningsfrister op cirka to gange årligt. Der har været en ansøgningsrunde med frist i sommeren 2020, og der er indkommet imponerende 81 ansøgninger, som vi nu er ved at behandle.

Læs mere om More Play puljen her på Kompans hjemmeside

Just Human og Kompan skabte den første fælles aktivitetsplads for børn og voksne i Odense i 2017, og i 2018 åbnede plads nr. 2 i Rødekro i Aabenraa Kommune.

Se video fra åbningen i Odense her, hvor 1300 glade mennesker deltog i fælles gå-/løbetur og leg på den nye plads.

Vi mennesker er skabt til at lege og bevæge os SAMMEN. Desværre har vi indrettet et samfund, der ikke understøtter vores behov for bevægelse og fællesskab i tilstrækkelig grad: Kun cirka 26% af danske unge bevæger sig den anbefalede mængde, og ensomhed blandt danske unge har været stigende igennem de sidste 20 år. Hos voksne danskere er der ligeledes en stigning i ensomhed, og mennesker i 30’erne (dvs. den alder hvor mange har små børn) er mindst fysisk aktive af alle aldersgrupper. Det taler Chris MacDonald med en række unge om i videoen her:

Børn, unge og bevægelse

Vidste du at danske unge har Europarekorden i at være mindst sammen med venner og mest tid foran skærmen? Konsekvenserne når børn og unge bevæger sig for lidt er, at de trives dårligere, de er mindre glade, de bliver mere syge og de har sværere ved at koncentrere sig og lære. Hvem skal du være aktiv med i ferien?

Slået op af Just Human i Torsdag den 4. juli 2019

Undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut af danskernes motiver og barrierer for at være fysisk aktive viser, at én af de største barrierer er at de voksne hellere vil prioritere tid med familien frem for på motion. I Just Human vil vi gerne hjælpe familierne med en innovativ tilgang: Det behøver nemlig ikke være et spørgsmål om enten-eller, når det handler om forældre-barn-kvalitetstid og motion. Det kan godt være både-og, hvis vi skaber nogle rammer, hvor børn og voksne (forældre, bedsteforældre eller andre) kan være sammen mens de er i bevægelse. Når man leger og bevæger sig sammen opstår der automatisk nærvær. Og det er også noget af det vi ved at danske børn og unge efterlyser – de savner faktisk mere tid og nærvær med deres forældre .

Idrættens Analyseinstitut viser desuden også, at danskerne i højere og højere grad ønsker at dyrke selvorganiseret idræt (ca. 60% i 2016), frem for idræt i forening (ca. 40% i 2016). Det er fleksibelt og kan passes ind når familierne har tid, men det kræver tilgængelige rammer.

Så i Just Human har vi sat os for at gå innovativt til værks og skabe en række pladser rundt i Danmark, som inspirerer og giver mulighed for leg, bevægelse og træning for alle aldre.

Aktivitetsplads for børn og voksne i Odense

Aktivitetsplads for børn og voksne i Rødekro