Social - relationer og fællesskab

Den menneskelige hjerne er udviklet til at forvente, at der er andre mennesker omkring os, så vi kan føle tryghed og tillid. Vores sociale relationer betyder al verden for, om vi har det godt både fysisk og mentalt. Vi har brug for hjælp og opmuntring fra andre for at lykkes med vores projekter, men også i forhold til vores sundhed betyder sociale relationer ekstremt meget.

Just Human har i samarbejde med Mary Fonden & Efterskoleforeningen et projekt undervejs, der handler om at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration. Dette med baggrund i at flere og flere unge oplever stress, pres, ensomhed og er mindre sammen med venner end tidligere.

Projektet forventes lanceret i august 2019.

Forskning viser, at sociale relationer har lige så stor betydning for vores levealder som alkohol og rygning. Har vi stærke sociale relationer, mindsker vi risikoen for blandt andet hjertekarsygdom og forskellige psykiske lidelser. Også vores immunforsvar trives med, at vi har gode og trygge sociale relationer.

Det er utroligt rart – og lidt besværligt – at være tæt sammen med andre mennesker. Et af kodeordene for at få samværet til at lykkes er empati.

Det kan du blandt andet læse mere om i indlæggene nedenfor.

En socialt stærk ungdomsgeneration - projekt Social Fitness

Ensomhed er et alarmsignal fra dit indre flokdyr

5 facts: Derfor gør gode venner dig stærk

Giv energi og fokus til mennesker omkring dig

Empati som forudsætning for positive relationer

Kultur - den stærkeste drivkraft i vores sociale adfærd

Selvbestemmelse

At blive bevidst om egne værdier