Me&We project - styrker unges sociale trivsel

Den menneskelige hjerne er udviklet til at forvente, at der er andre mennesker omkring os, så vi kan føle tryghed og tillid. Vores sociale relationer betyder alverden for, om vi har det godt både fysisk og mentalt. Vi har brug for hjælp og opmuntring fra andre for at lykkes med vores projekter, men også i forhold til vores sundhed betyder sociale relationer ekstremt meget.

De fleste unge i Danmark har det godt. De kaster sig ud i ungdomslivet, forfølger interesser og drømme, danner nye venskaber og finder deres vej.

Men flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

Me&We er for elever og medarbejdere på efterskoler og indeholder konkrete aktiviteter og øvelser til at træne elevernes ’sociale muskler’.

Projektets evaluering, som baserer sig på fokusgruppeinterviews, konkluderer, at skolerne er glade for at deltage i Me&We, og de udtrykker generelt stor tilfredshed med materialet, som er relevant og grundigt.

Eleverne er heller ikke i tvivl om, at de får meget ud af at være med i projektet. I evalueringen svarer de, at de har lært, at:

“man kan have noget til fælles med nogen, man ikke troede”

“det er ok at fejle”

“det er vigtigt at være mig selv”

“tænke på min rolle i fællesskabet”.

Eleverne svarer også, at de vil “invitere folk ind”, “tro mere på mig selv”, “være mere åben og droppe mine fordomme” og “huske på, hvad der betyder noget for mig”.


I skoleåret 2020/21 deltager 31 efterskoler i Me&We.

I skoleåret 2021/22 er der plads til 45 skoler. Læs mere her.

Me&We er udviklet i et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen. Tuborgfondet er finansiel partner på projektet.