Me&We project - styrker unges sociale trivsel

Den menneskelige hjerne er udviklet til at forvente, at der er andre mennesker omkring os, så vi kan føle tryghed og tillid. Vores sociale relationer betyder alverden for, om vi har det godt både fysisk og mentalt. Vi har brug for hjælp og opmuntring fra andre for at lykkes med vores projekter, men også i forhold til vores sundhed betyder sociale relationer ekstremt meget.

Just Human har sammen med Mary Fonden, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet i noget tid været i gang med at udvikle projektet Me&We, der skal bidrage til at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration.

I det kommende skoleår skal 31 efterskoler arbejde med projektet.

Projektet, der tidligere havde arbejdstitlen Social Fitness, har nu fået navnet Me&We. Det nye navn og ny visuel identitet er udarbejdet sammen med unge og undervisere på de tre første pilot-skoler.

En voksende andel af unge kæmper med stress, pres og ensomhed, og alt for mange unges liv bremses af den sociale mistrivsel.

Ny fase

I det kommende skoleår (2020/21) går projektet ind i den næste fase. Derfor har vi søgt efterskoler, der kunne tænke sig at være med. Der har været overvældende interesse, og nu er i alt 31 skoler blev valgt ud, inklusive de tre pilotskoler.

For at opnå så stor diversitet som muligt har udvælgelsesparametrene beroet på geografisk placering, skoleform og skolestørrelse.

De første Me&We-workshops skal efter planen afholdes i maj. Datoerne fastholdes indtil videre, men projektleder på Me&We, Mie Juul Ingerslev, arbejder på en plan B, som kan tages i brug, hvis det på grund af corono-krisen viser sig ikke at være muligt at mødes i maj. De deltagende skoler vil i så fald få direkte besked.

Skoler, som ikke kom med i denne omgang, vil få mulighed for at deltage i skoleåret 2021/22, hvor det er ambitionen at åbne op for alle landets efterskoler.

Læs mere på Efterskoleforeningens hjemmeside

Nyt navn og nyt logo 

Da vi startede projektet op, havde projektet arbejdstillen Social Fitness, fordi projektet på mange måder handler om, at styrke de unges sociale muskler. For på den måde at give dem et værn imod mistrivsel og ensomhed.

Men da vi testede navnet af hos elever og lærere blev tommelfingeren vendt nedad af mange. Det er vigtigt for projektets succes, at både unge og deres undervisere syntes om navn og logo, og at det virker relevant og vedkommende for dem. Derfor har vi i samarbejde med unge og undervisere på de tre første pilotskoler udviklet nyt navn og testet det visuelle udtryk på dem. Vi er på den baggrund kommet frem til det nye navn og den nye identitet, som skal bruges, når projektet nu går ind i sin næste fase.

Ensomhed er et alarmsignal fra dit indre flokdyr

5 facts: Derfor gør gode venner dig stærk

Giv energi og fokus til mennesker omkring dig

Empati som forudsætning for positive relationer

Kultur - den stærkeste drivkraft i vores sociale adfærd

Selvbestemmelse

At blive bevidst om egne værdier