Chris MacDonald & Just Human

“Hvis min søn vokser op i den første generation, der får færre sunde leveår end deres forældre, kan jeg ikke sige til ham: “Calvin, jeg vidste ikke bedre.” Den tanke er min drivkraft.”

De fleste kender Chris MacDonald som en af Danmarks mest populære forskere, foredragsholdere og tv-værter. Han har i disse roller været med til at åbne danskernes øjne for livsstilens store betydning for vores sundhed og trivsel. Men Chris MacDonalds dybtfølte engagement i vores trivsel og sundhed stopper langt fra, når kamera og scenelys er slukket. Tværtimod.

I 2015 virkeliggjorde Chris MacDonald derfor en drøm om at stifte Just Human. Chris’ primære drivkraft er det faktum, at vores børn kan ende med at blive den første generation, som får færre sunde/gode leveår end deres forældre. Mange børn får ikke opfyldt deres naturlige behov for fysisk aktivitet, bevægelse, sund mad og sociale relationer. En stor del af dem er derfor i alvorlig risiko for senere at udvikle livsstilssygdomme – eller mismatch-sygdomme, som Chris MacDonald hellere kalder dem.

“Det er tid til, at vi som samfund og som enkeltindivider overvejer, hvad det er for en verden, vi vil overlade til vores børn. Min mor serverede cornflakes med juice til morgenmad, da jeg var barn. Hun kunne senere sige til mig: “Chris, vi vidste ikke bedre.” Men vores børn vil vide, at vi godt vidste, hvad der skal til for at skabe en verden, hvor 8 ud af 10 tilfælde af livsstilssygdomme er elimineret”, siger Chris MacDonald.

Han understreger, at vi KAN at nå at vende udviklingen! Men vi skal handle nu, før det er for sent. Just Human er netop en af Chris MacDonalds måder at sætte handling bag sine ord.

Chris MacDonald har som stifter selv doneret 300.000 kr. i startkapital, og han donerer fortsat løbende fra salg af sine bøger og indtægter fra foredrag. Chris’ tid og indsats for Just Human er ulønnet, og alle sponsorindtægter fra AXA og andre sponsorer  går 100 pct. ubeskåret til Just Human.