Det første land i verden hvor størstedelen af befolkningen trives

En af stifterne af den positive psykologi, Martin Seligman, har en ambitiøs vision: Han ønsker, at mindst 50 pct. af menneskeheden skal trives i 2050. Mindst halvdelen af os skal altså have et liv, som vi er glade for, og hvor vi har det godt og fungerer godt fysisk, mentalt og socialt.

Just Human deler Seligmans fremragende og beundringsværdige målsætning. Da Chris MacDonald begyndte at gøre sig de første tanker om Just Human, mente han, at det ville være storartet at se Danmark som den første nation, som kunne nå op over grænsen, hvor mindst 50 pct. af befolkningen trives. Der var også noget lokkende ved sloganet ‘først til 51’. På det tidspunkt viste data fra forskellige målinger af nationers trivsel, at intet land endnu havde krydset 50 pct.-grænsen. Danmark var med 40 pct. tættest på og havde længe ligget i toppen af internationale målinger af tilfredshed og trivsel. Men stadigvæk – det er kun 4 ud af 10 af os, der trives.

Hvis vi blot implementerer en brøkdel af den information og de undersøgelser om menneskelig trivsel, som vi har samlet sammen gennem de seneste 25 år, så ville den danske befolkning sandsynligvis meget hurtigt kunne nå en trivselsgrænse på 51 pct. Selv om vi afgjort stadig har meget at lære, så er det ikke viden, vi mangler. Derimod mangler der personlig og politisk vilje til at gøre brug af denne viden – vi mangler ”empowerment” og handlekraft.

Imidlertid kunne analyseinstituttet Gallup, i sin globale oversigt over trivsel i 2014, for første gang rapportere, at et land var hoppet over 50 pct.-grænsen. Det var Panama, hvor hele 61 pct. af befolkningen trives. Panama sendte Danmark væk fra førstepladsen over lande med højst grad af trivsel, faktisk befinder vi os med vores 37 pct. trivsel nu på en beundringsværdig tredjeplads, mens Panamas nabo, Costa Rica, er rykket ind på andenpladsen med 44 pct.

Selv om Chris MacDonald var begejstret over, at Panama ser ud til at klare sig så godt, må han indrømme, at han tænkte “pis, der røg mit ‘Først til 51’-slogan.” Ved nærmere og udbytterig eftertanke indså Chris dog det absurde i at være skuffet over, at et slogan ikke længere holder og det snæversynede i kun at fokusere på Danmark alene. Hele jordens befolkning fortjener at trives.

Naturligvis vil mange fokusområder og initiativer fra Just Human være danske i udgangspunktet, fordi organisationen ligger i Danmark. Som amerikaner, som har tilbragt næsten halvdelen af mit liv i Danmark, tror Chris fuldt og fast på, at mange lande kan hente inspiration, indsigt og lære meget af den skandinaviske model med dens dybe rødder i social velfærd. Når det er sagt, er Danmark lige som alle andre lande dybt afhængig af at modtage inspiration, indsigt og erfaringer fra andre lande. Selve navnet ‘Just Human’ er tænkt som et wake up-call til os alle, for vi er én art, og når alt kommer til alt, er det vores fælles niveau af trivsel og vores fælles evne og vilje til at passe på hinanden og planeten, som kommer til at afgøre vores fremtid.

Vejen mod de 51 pct. er ikke brolagt med egoisme og konkurrence, men er snarere bygget op af dialog, forskning, fællesskab og omsorg. Vi har stadig en lang rejse foran os i Danmark, og det faktum, at mindre end 20 pct. af verdens befolkning ser ud til at trives, og at det store gennemsnit har det svært, understreger blot hvor meget plads til forbedring, der virkelig er.