Om Just Human

Just Humans mission er at inspirere unge og deres rollemodeller til at passe på sig selv og hinanden.

Det moderne liv udfordrer og matcher dårligt med vores medfødte biologiske, mentale og sociale behov. Derfor bekæmper Just Human ’mismatch’ med inspiration til forandring, både på individ- og samfundsniveau.

Just Human er en dansk NGO, stiftet i 2015 af Chris MacDonald, som er Human Fysiolog.

Just Human opererer i et netværk, der spænder vidt. Fra de fremmeste trivselsforskere til voksne, forældre og lærere over til de børn og unge, som er den næste generations vigtige stemme. I det krydsfelt ligger Just Humans kerneopgave, at formidle og inspirere til forandring, både på individ- og samfundsniveau.

Vi arbejder ud fra tre ledestjerner som sikrer vores indsats formål og at vi skaber brugbare resultater:

  • Fællesskab
  • Forandring
  • Samarbejde 

FÆLLESSKAB

”Hvis du vil gå hurtigt, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen”, sådan lyder et gammelt og klogt afrikansk ordsprog. For alle mennesker er rundet af fællesskaber. Og især i de unge år, er fællesskabet en essentiel forudsætning, for trivsel.

Just Human mobiliserer og udvikler fællesskaber for børn, unge og deres voksne, hvor vi gør hinanden bedre og hvor der er frihed til, at være præcis den du er.

FORANDRING

Just Human vil gøre en forskel og skabe forandring. Vi sætter fokus på de mest udfordrede emner som på sigt kan gøre en stor forskel, og vi inspirerer til bedre trivsel, så flere kan leve sunde og gode liv. Afsættet er forskning, men altid formidlet i øjenhøjde med de børn og unge som er vores vigtigste målgruppe.

SAMARBEJDE

Just Human udvikler projekter i samarbejde med fonde, offentlige myndigheder, skoler og NGO’er. Vi tror på at stærke alliancer, partnerskaber og netværk skaber de bedste resultater for en målgruppe, der virkelig har brug for det.

Her kan du læse hvorfor vi hedder Just Human.