Om Just Human

Just Human er en non-profit organisation og bevægelse etableret af Chris MacDonald.

Just Humans indsats har to ben:

  1. Just Human skaber projekter som fremmer trivsel og sundhed hos børn og unge. Baggrunden er stigningen i mistrivsel hos vores børn og unge: Flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Børn og unge sover desuden ikke nok, og har for lidt bevægelse og tid i naturen. De er indendørs 90% af deres liv.
  2. Just Human understøtter en bevægelse af mennesker, som vil fremme og udvise compassion, dvs. medmenneskelighed, venlighed og betænksomhed over for mennesker omkring os. Menneskeheden – human-kind – kan sammen forandre livet til det bedre for os selv og hinanden, hvis vi giver plads til mere compassion.

Om navnet:

Just Human har en dobbeltbetydningen, som ligger i det engelske ord ”just”.

  1. Vi er bare (red. ”just”) mennesker. Vi kan udrette store bedrifter og er komplekse unikke individer, men vi har også begrænsninger. Vi har fejl og utilstrækkeligheder. Kort sagt er vi bare mennesker.
  2. Men det er samtidig kun (red. ”just”) mennesker, der kan skabe evolution: Permanente ændringer over tid – ja altså udover naturen. Vi kan ændre kursen til det bedre, men vi kan også ændre den til det værre for os selv og de kommende generationer. Det er kun mennesker, der kan det.

Just Humans sunde udgangspunkt

Vi mennesker er en del af naturen. Derfor er det også naturen, der har bestemt, hvordan vi skal leve for at have sund energi både fysisk og mentalt – og for at slippe fri af de mange alvorlige livsstilssygdomme, vi slås med i dag.

Vi er fra naturens hånd skabt til at få tilstrækkelig søvn, masser af fysisk aktivitet, naturlig mad og til at have gode, sociale relationer. Vi har arvet disse behov fra vores forfædre, der havde brug for dem for at overleve i et barskt liv som jægere og samlere.

Vores moderne verden bringer os meget godt, men den gør det samtidig svært for både børn og voksne at opfylde disse naturlige behov. Vi lever i en verden af mis match – det vil sige en verden, hvor den adfærd, vi opfatter som naturlig, (som fx at sidde på en kontorstol eller foran et computerspil det meste af dagen), langt fra er naturlig for os.

Just Human ønsker at gøre det lettere for både børn og voksne at leve i overensstemmelse med naturens guide til vores biologiske behov. Kun ved at respektere naturen kan vi sikre, at vores børn og unge vokser op med udsigten til et langt liv med mange sunde år.

Meld dig – helt gratis – ind i Just Human, hvis du vil være med i bevægelsen ‘#IamJustHuman’ og tage et medansvar for mere compassion. Du kan læse mere om medlemskabet her.

Lyt til naturen nu. Før det er for sent.