Om Just Human

Just Human kæmper for børn og unges trivsel. Og inspirerer voksne til at tage sig godt af egen og andres trivsel.

– Vores moderne liv giver ikke vores ’gamle’ gener det vi har behov for i forhold til trivsel. Konsekvenserne af dette misforhold er mistrivsel, stress, ensomhed og livsstilssygdomme.

Just Human kæmper for at vende den negative udvikling i børn og unges trivsel.

Just Human er stiftet af Chris MacDonald, som donerer sin tid og penge til den gode sag.

Join us i kampen for bedre trivsel!

 

Om navnet:

Just Human har en dobbeltbetydningen, som ligger i det engelske ord ”just”.

  1. Vi er bare (red. ”just”) mennesker. Vi kan udrette store bedrifter og er komplekse unikke individer, men vi har også begrænsninger. Vi har fejl og utilstrækkeligheder. Kort sagt er vi bare mennesker.
  2. Men det er samtidig kun (red. ”just”) mennesker, der kan skabe evolution: Permanente ændringer over tid – ja altså udover naturen. Vi kan ændre kursen til det bedre, men vi kan også ændre den til det værre for os selv og de kommende generationer. Det er kun mennesker, der kan det.

Just Humans sunde udgangspunkt

Vi mennesker er en del af naturen. Derfor er det også naturen, der har bestemt, hvordan vi skal leve for at have sund energi både fysisk og mentalt – og for at slippe fri af de mange alvorlige livsstilssygdomme, vi slås med i dag.

Vi er fra naturens hånd skabt til at få tilstrækkelig søvn, masser af fysisk aktivitet, naturlig mad og til at have gode, sociale relationer. Vi har arvet disse behov fra vores forfædre, der havde brug for dem for at overleve i et barskt liv som jægere og samlere.

Vores moderne verden bringer os meget godt, men den gør det samtidig svært for både børn og voksne at opfylde disse naturlige behov. Vi lever i en verden af mis match – det vil sige en verden, hvor den adfærd, vi opfatter som naturlig, (som fx at sidde på en kontorstol eller foran et computerspil det meste af dagen), langt fra er naturlig for os.

Just Human ønsker at gøre det lettere for både børn og voksne at leve i overensstemmelse med naturens guide til vores biologiske behov. Kun ved at respektere naturen kan vi sikre, at vores børn og unge vokser op med udsigten til et langt liv med mange sunde år.

Meld dig – helt gratis – ind i Just Human, hvis du vil være med i bevægelsen ‘#IamJustHuman’ og tage et medansvar for din egen og andres trivsel. Du kan læse mere om medlemskabet her.