Gurli Martinussen, formand

Gurli Martinussen er bestyrelsesformand i Just Human. Gurli er tidl. direktør i Trygfonden, og sidder i bestyrelser på Syddansk Universitet, i Gigtforeningen og på Vikingeskibsmuseet.

Vi har stillet Just Humans nye formand tre spørgsmål i et mini-interview.

Foto: Camilla Hylleberg

Just Human arbejder for at fremme trivsel – hvad har størst betydning for din egen trivsel?

Hvis jeg skal sige det meget kort: Familie, nære relationer, større fællesskaber – og at være med i noget, der rækker ud over mig selv i tid og rum.

Hvad er din motivation for at påtage dig rollen som bestyrelsesformand i Just Human?

Just Human er en helt unik organisation, der er dedikeret til at skabe mere trivsel i Danmark. Og det er der virkelig behov for! Vores moderne liv giver os udfordringer både fysisk og mentalt. Vi ser en stigning i antallet af mennesker, der mistrives, er stressede, pressede, ensomme og som lever usundt.
Jeg har selv gennem en årrække i TrygFonden arbejdet med at skabe trivsel og sundhed i Danmark – og har i den forbindelse haft fornøjelsen at arbejde sammen med Chris MacDonald og Just Human om flere projekter.
Det er et stort privilegium for mig nu at være formand for Just Human, der – med Chris i spidsen – arbejder for at vende den negative udvikling og skabe en fremtid, hvor mennesker kan trives og passe på sig selv og hinanden.

Hvad drømmer du om, at Just Human opnår med dig ved roret?

Just Human arbejder med projekter og events, der bidrager til at skabe stærke fællesskaber, empati og energi i hverdagen.
Jeg drømmer om, at Just Human bliver kendt og accepteret som en vigtig bidragyder til den dagsorden, og at vi sammen med andre gode aktører på området kan skabe en ’bevægelse’, der arbejder for at vende udviklingen i forhold til den sociale mistrivsel og få flere med i positive fællesskaber.