Danmarks venligste gåture

Kan du lide gåture, fællesskaber og venlighed? Og vil du være med til at give mennesker i dit lokalområde gode oplevelser med gåture, fællesskaber og venlighed?

Så bliv frivillig gå-vært i Just Human nye projekt ”VenligHverDag”. Vi søger 40 gå-værter som vil blive inviteret til en (online) inspirationsaften, hvor Just Human vil klæde jer på til at være vært for gåture i dit område. Fx en ugentlig gåtur på et fast tidspunkt.

Du vil blive uddannet til at:

  • Tage godt imod deltagerne, så de føler sig velkomne og inkluderet
  • Planlægge en rute
  • Præsentere samtaleemner om venlighed under gåturene.

Du vil få samtalekort og øvrige inspirationsmaterialer, og du bliver en del af et netværk af frivillige gåværter. Du får en T-shirt med projektets navn samt Just Human og Friluftrådets logo’er.

Just Human hjælper med at kommunikere om gåturene, så der kommer deltagere.

Interesseret i at høre nærmere? Så send os en mail på info@justhuman.dk

Projektets formål

Just Human har en vision om at skabe en bevægelse, der fremmer venlighed og fællesskab.

Formålet med bevægelsen er at styrke den mentale og fysiske trivsel i Danmark.

Under projektnavnet  ’#VenligHverDag’ vil projektet bestå af en bevægelse af frivillige gå-værter, der inviterer til og arrangerer gåture for fællesskab og venlighed rundt om i deres lokale danske byer.

Baggrund om venlighed

Når vi er venlige og viser omtanke for andre, gavner vi ikke kun egen sundhed og trivsel, men også sundheden og trivslen hos dem der er modtagere af vores handlinger.

Den videnskabelige evidens for ovenstående er velfunderet. Eksempelvis viser et videnskabeligt studie med en gruppe skoleelever, som blev bedt om at gøre gode gerninger for andre, at de venlige elever efter 10 uger var sundere på parametre som kolesterol, BMI og inflammation i kroppen. Andre videnskabelige observationsstudier har eks. vist, at mennesker, der frivilligt gør noget godt for andre, lever længere.

Effekten af venlige gerninger kan også måles i dyreforsøg. Et videnskabeligt studie kaldet “The rabbit effect” var oprindeligt designet til at give forsøgskaniner fed kost og undersøge deres risiko for hjerte-kar-sygdomme. Men én gruppe kaniner klarede sig til forskernes overraskelse, markant bedre end de andre. Forklaringen lå i, at forskeren som håndterede netop disse kaniner, var markant mere venlig og omsorgsfuld, hvilket forbedrede deres sundhedsprofil sammenlignet med de andre forsøgskaniner.

Konklusionen er såvel intuitiv som den er videnskabeligt funderet – alle vinder, når vi er venlige.

Et væsentligt spørgsmål må derfor være – hvorfor er vi uvenlige, når nu det skader os selv og andre? Hvorfor kører eks. så mange indlæg på de sociale medier af sporet?

Forklaringen findes bl.a. i vores evolutionære historie. Da homo sapiens oprindeligt udviklede sig, valgte vi at holde sammen i stammer. Det at passe på hinanden og hjælpes ad i en stamme giver tryghed, sikkerhed og andre fordele. Men det kommer også med en bagside: Med “tribes” følger ”tribalism”, hvor der er ”dem og os”.

Projektet #VenligHverDag vil formidle denne historie og forklaring på, hvorfor vi ikke automatisk er venlige overfor andre end vores ”stamme”. Vi mennesker er lige så lidt indrettet fra naturens side til at være venlige overfor alle, som vi er indrettet til at motionere. Oxytocin, hormonet, der ellers er kendt for at gøre os kærlige og øge tilknytning til andre, gør os mere venlige, men KUN overfor dem vi kender.

Kigger vi tilbage på homo sapiens’ historie, stammer vi alle fra den samme familie, som udvandrede fra Afrika. Det har vi moderne mennesker glemt, og vi opfatter ’de andre’ som nogle, vi ikke behøver at være venlige overfor. Denne viden kan danne afsæt for kommunikationen og opfordringen til at praktisere mere venlighed overfor andre under #VenligHverDag.

Gåture som middel til trivsel og venlighed

“Tab for alt ikke lysten til at gå: jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom; jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved at gå, så går det nok.”   – Søren Kirkegaard

Coronatiden har tvunget os til at blive mere hjemme og skære ned på det sociale samvær. Samtidig har den åbnet op for nye måder at tilrettelægge vores hverdag, bl.a. kommer vi meget mere ud og gå i naturen.

Undersøgelser viser, at der siden 2020 har været en stigende interesse for de let tilgængelige selvorganiserede friluftsaktiviteter, ikke mindst gå- og vandreture. Idrættens Analyseinstituts rapport “Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020” viser, at andelen af voksne, der svarer, at de dyrker vandre- og gåture, er steget fra 25% i 2016 til 72% i 2020. Også for børn og unge har vandre- og gåture fået et markant opsving, med en stigning fra 7% i 2016 til 29% i 2020.

I #VenligHverDag ønsker vi at bruge den store aktuelle interesse for gåture, som platform til at skabe nye stærke fællesskaber, hvor vi sætter venlighed på agendaen. Og netop gå fællesskaber, er en oplagt arena til at “arbejde praktisk” med venlighed.  Når man går tur med andre, har man ikke højere puls end at man kan føre en samtale med dem man går sammen med. Man har nemmere ved at tænke over og snakke om dybere emner. Sammen finder man en fælles rytme, hvor der er rum til at tale og lytte.

Med den rette tilgang kan gå-fællesskaber tilrettelægges og gennemføres, så de opleves som åbne og inkluderende for alle. Med engagerede frivillige som værter, har vi mulighed for at starte gode samtaler om venlighed, som kan sprede sig til flere venlige handlinger og et lidt bedre liv for en masse danskere.

Copyright Just Human 2020 © Produceret af KathArt Interactive