Til underviseren

 

Baggrund og motivation

De danske unge sover i gennemsnit 1 time mindre end jævnaldrende i tidligere generationer. Det ligner et ukontrolleret socialt eksperiment på en stor skala med meget bekymrende konsekvenser for de unge på både kort og lang sigt. Manglende og vigende søvnkvalitet øger risikoen for alvorlige livsstilssygdomme såsom bl.a. diabetes og fedme, medens det på kort sigt fører til træthed, manglende opmærksomhed, svækket hukommelse og tendens til usunde madvaner. Søvnmangel kan forringe vores kognitive udvikling og indlæring. En af verdens førende søvnforskere, Dr. Avi Sadeh, har med sin forskning vist, at en times tabt søvn koster et barn cirka to års kognitiv udvikling – det samme som to klassetrin.

 

Søvnen er under pres i en travl hverdag, hvor vi superoptimerer og vil nå alt. Både skole og uddannelse, arbejdsliv og fritidslivet skaber bekymringer. Det moderne menneske er hele tiden på jagt efter mere tid til at gøre dette eller hint.

Resultatet er, at vores ungdom går på kompromis med deres søvn i et hidtil uset omfang, og et konstant søvnunderskud er blevet den nye normal for et flertal af unge. Det er et problem for hele samfundet.

 

Kolde fakta fra to nye undersøgelser viser omfanget af manglende søvn:

Mange unge på HF, STX, HTX, HHX lider af søvnmangel.

Omkring 4 ud af 10 af eleverne angiver, at de aldrig (næsten aldrig) får nok søvn til at føle sig udhvilet. (Tallet er sandsynligvis endnu større i virkeligheden, da elever ofte svarer mere ’korrekt’ på den slags spørgeskemaer end det der reelt er virkeligheden). Den primære årsag til søvnmangel blandt drenge er på grund af underholdning (for eksempel mobiltelefon og computer) (63 %). Blandt piger er den primære årsag til søvnmangel på grund af skolerelaterede opgaver (61 %), efterfulgt af underholdning (for eksempel mobiltelefon og computer) (56 %) og tanker/bekymringer relateret til familiemæssige eller personlige problemer (51 %).

For erhvervsskolerne ses den samme tendens:

27% af erhvervsskoleeleverne sover mindre end syv timer, når de skal op i skole næste dag. Eleverne sover i gennemsnit 7,3 timer per nat. Alt i alt er cirka 1 ud af 4 unge på erhvervsuddannelserne meget generet af træthed. I alt 35% EUX-elever tjekker deres mobiltelefon næsten hver nat eller hver nat, efter de har lagt sig til at sove. Det samme gælder for 32% EUD-elever.

Kilder: Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser, 2019. SIF og Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019. Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Steno

 

Videnskabelig baggrund

Vidensrådet for forebyggelse har lavet skrevet en grundig indføring i søvnens mangfoldige betydninger for mennesker på baggrund af national og international forskning på tværs af discipliner.

 

Læs den i sin helhed eller uddrag for at skabe dig et solidt vidensfundament i arbejdet med søvn. Rapporten skriver i sit forord: “Vidensråd for Forebyggelse håber således med denne rapport at kunne bidrage til en øget viden om forebyggelse af de sundhedsmæssige konsekvenser af søvnproblemer, samtidig med at vi afdækker direkte og indirekte samfundsmæssige og sygdomsmæssige omkostninger, der ses ved søvnproblemer”

http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_soevn-og-sundhed_digital.pdf

 

Formål

Dentabtetime.dk giver redskaber til at øge elevernes mentale og fysiske trivsel, samt bedre odds for at lære, huske samt omgås klassekammerater og lærere med godt humør og overskud. Dette sker ved at eleverne får opbygget gode vaner til en sund søvn i deres overgang fra forældrenes hjem til selvstændig livsførelse.

 

Mål

Undervisningsforløbet understøtter elevernes generelle trivsel, herunder bl.a. den mentale og fysiske sundhed, ved at eleverne får opbygget gode vaner til en sund søvn i deres overgang fra forældrenes hjem til selvstændig livsførelse.

Målet for undervisningsforløbet er at eleverne opnår indblik i deres egen søvn samt kendskab til konkrete tiltag, der skaber sunde søvnvaner i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv. 

 

Målgruppe

Undervisningsmaterialet er målrettet elever på alle typer af ungdomsuddannelser.

 

Anvendelse

Undervisningsforløbet er udviklet med henblik på brug i tema-forløb eller fordybelsesdage som fællesundervisning med sideløbende individuel opgaveløsning.

Vi anbefaler at starte med grundmodulet. Derudover er rækkefølge og tidsangivelser tænkt som inspiration.

Som udgangspunkt er forløbet designet til anvendelse i grupper med 25-35 elever, men kan sagtens skaleres både op og ned efter behov. Måske vil du bruge dele af forløbet på en fælles temadag på årgangen/uddannelsen eller som målrettet indsats for en mindre gruppe af elever, der i særlig grad vil have gavn af at arbejde med sund søvn i hverdagen?

 

Omfang, struktur og indhold

Det samlede undervisningsforløb består af et grundmodul på 2 x 45 min, der introducerer til emnet søvn, og fire yderligere temaer, der går i dybden med enkelte områder. Efter Grundmodulet følger fire valgfrie temaer. Hvert tema består af én gennemstruktureret lektion på 45 min. med færdige opgaver til eleverne. Hvis du sammen med eleverne gerne vil dykke videre ind i et givent emne, så har vi til hver lektion samlet forslag til yderligere fordybelse. De såkaldte udvidelser kan variere og tilpasses til at vare mellem 45 min og op til flere lektioner. Udvidelsen til hvert tema kan placeres lige efter de 45 minutter eller det kan deles op over flere dage eksempelvis. Det er stor fleksibilitet så I kan tilrettelægge det præcis som det passer hos jer!

 

 

Vi har lagt stor vægt på muligheden for fleksibilitet i undervisningsforløbet. Således anbefales det at man starter med grundforløbet, hvorefter de forskellige temaer kan til- eller fravælges. Rækkefølgen er tænkt som et forslag og ikke en fastlåst manual. Man kan eksempelvis vælge at bruge materialet i forbindelse med en temadag eller -uge og dermed gennemgå flere temaer på én dag, eller man kan sprede undervisningen ud over flere måneder. Det er helt op til dig som underviser, eller skole. 

 

Grundmodulet om søvn er en generel introduktion til emnet og giver eleverne et klart blik på behovet for god søvn, relevante vaner, sammenhæng mellem digitale enheder og søvn samt et fingerpeg om gode valg i forbindelse med eksamenslæsning og søvn.

 

De fire temaer udfolder emner med relation til søvn, som eleverne er præsenteret for i første lektion.

  • Temaet om vaner undersøger sammenhængen mellem elevernes hverdag dispositioner om søvn og aktiviteter og tiltag, der sikrer en livsstil med sunde søvnvaner.
  • Temaet om digitale medier ser på styrker og svagheder ved brug af elektroniske enheder og sociale medier i forbindelse med menneskets søvn.
  • Temaet om når hjernen sover byder på et solidt vidensgrundlag om søvnens humanfysiologiske betydning og konsekvenserne af omfattende søvnunderskud.
  • Temaet om præstation lægger særlig vægt på elevernes brug af søvn op til eksamen og andre situationer med ønsket om den bedst mulige præstation.

 

Alt materialet er samlet her på websiden og består af en række undersider for hhv. grundmodulet og hvert tema til underviseren med tilhørende arbejdsark til eleverne som PDF’er. De kan vises på elevernes enheder eller udskrives og deles rundt efter behov.

 

Forankring i fag

Materialet er udviklet som et struktureret materiale, der kan bruges som et generelt temaforløb om trivsel, som målrettede forløb fra studievejledningen eller indgå i ungdomsuddannelsers faglige undervisning og studiefremmende aktiviteter.

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt så det kan indgå i det naturvidenskabelige grundforløb (NV) på gymnasiale uddannelser.

 

 

Hvis du ønsker at læse mere om de videnskabeligt dokumenteret effekter af søvn, anbefaler vi Vidensråd for forebyggelses rapport.

Til inspiration er her en kort video om erfaringerne fra Egå Ungdomshøjskole, som med stor succes har arbejdet med elevernes søvn:

Skole med senere mødetid=friskere elever

Egå Ungdomshøjskole har måttet forberede mere fagligt indhold til timerne, efter de flyttede mødetiden, så eleverne nu møder udhvilede op i skolen. Se lærer Lars Andreassen og to elever fortælle om deres oplevelser i videoen her.

Slået op af Just Human i Tirsdag den 12. november 2019

 

 

 

 


Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem Just Human, UCL v. Pædagogisk konsulent Lars Clausen Center for undervisningsmidler og Københavns Kommune Afdeling for Folkesundhed med støtte fra Sundhedsstyrelsen.