Tema C: Når hjernen sover

 

Formålet med denne lektion er at skabe et solidt vidensfundament for hjernens behov for sund og uafbrudt søvn i passende varighed. Det forventes, at eleverne har gennemgået grundmodulet

 

Forberedelse af undervisningen:

Orienter dig i undervisningens drejebog herunder, læs teksterne og elevopgaverne. Udskriv evt. tekster og elevopgaver, hvis du vil de skal deles ud som klassesæt .

 

Du og dine elever har brug for:

  • PC, tablet eller mobiltelefon til fælles opgavebesvarelser.
  • Smartboard eller projektor i lokalet inklusive god lyd til video.

 

Temaets planlagte varighed:

1 x 45 min + en udvidelse


Drejebog til lektion 1 (45 min):

(2 min)   Introducer lektionen

 

(6 min)  Læs artiklen i fællesskab: https://propatienter.dk/nyheder/1323-hjernemadsen-din-hjerne-skal-ikke-forstyrrres-nar-den-sover.html

 

(6 min) Fordel opgaven “Sov godt, lille land” på elevark 1 og drøft fællesnævnere for de mest sovende lande/befolkninger og fællesnævnere for de mindst sovende lande/befolkninger.

 

(10 min) Se videoen med Dr. Lawrence J. Epstein: Sleep Deprivation Effects

 

Saml op i plenum, for at sikre at alle har forstået de vigtigste budskaber fra filmen

 

(16 min) Sidemakker-opgave: Sammenlign søvndata fra elevark 1 med landenes folkesundhedstilstand.
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

 

(5 min) Fælles opsamling og afslutning

 


 

Udvidelse til Tema C – Når hjernen sover

Denne udvidelse er tænkt som en 45 minutters lektion + en undervisningsgang til elevfremlæggelser efterfølgende. Herudover får du et forslag til et søvnmangel-eksperiment. Overvej om det er det rette for den pågældende klasse.

 

(10 min) Lad eleverne læse afsnittet “Søvnens evne til at lagre nye indtryk og færdigheder”Fra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling, 2020, s. 136-138

 

(35 min) Eleveren deles i grupper af passende størrelse og 6 korte uddrag fra bogen Chris Macdonald: Ikke til forhandling, fordeles ud på grupperne (der er evt. flere grupper, der skal arbejde med samme tekst, hvis der dannes mange grupper), I grupperne skal de arbejde med den givne tekst. Der sluttes af med elevpræsentationer af tekstens pointer. Afhængig af tid og antal grupper kan du lægge op til at grupperne fremlægger næste gang du har undervisning med klassen. 

Vil du være syg

Så meget påvirker søvn din psyke

Så meget ekstra søvn

Søvnhormonernes vitale rolle

Træt så er du lige så farlig som en spritbilist

Søvnbulimi

 

Forslag til eksperiment:

 

Lav et eksperiment med søvnmangel på elevernes egen krop, hvor de erfarer den målbare konsekvens af en nat med kun 3 timers søvn 

 

Dag 1: introducér og lad eleverne gennemføre en Stroop-test på tid. Registrerer points. Brug/print opgavekort fra: http://faculty.washington.edu/chudler/pdf/ministroop.pdf

 

Opgave: eleven må sove 3 timer den følgende nat, fx. 3:00 – 6:00.

 

Dag 2: Lad eleverne i samme grupper lave en ny Stroop-test og registrer atter udfaldet.

 

Sammenlign dag 1 og dag 2-resultaterne og drøft i fællesskab, i hvilket omfang dette lille eksperiment demonstrerer Chris MacDonald og Jens Hannibals pointering af søvnens betydning for en sund krop og hjerne.

 

Eftersom søvnmangel påvirker frontallappernes funktion negativt, er det forventeligt, at eleverne gennemsnitligt scorer lavere.

 

Bemærk: sundhedsfaglig vurdering af enkeltpersoners behov for længere søvn er legitim intervention og bør fritage pågældende elev fra participation i eksperimentet på egen krop. 

 

 

 

 

 


Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem Just Human, UCL v. Pædagogisk konsulent Lars Clausen Center for undervisningsmidler og Københavns Kommune Afdeling for Folkesundhed med støtte fra Sundhedsstyrelsen.