Tema 2

Tema 2: Det sociale – om at være en god kammerat – for sig selv og andre.

Dette tema er tiltænkt en uge i september måned. De første spændende uger på efterskolen er gået, og eleverne skal finde sig til rette i hverdagslivet på efterskolen. Nogle elever oplever, at det kan være svært at finde sin plads i fællesskabet og det sociale liv.

Temaet skal hjælpe med til, at det sociale liv og fællesskabet udvikles og plejes, allerede etablerede elevrelationer vedligeholdes/styrkes, og nye relationer mellem eleverne etableres.

 

Undervisningsmateriale for tema 2

Fællessamling 1:

Fællessamling 2:

Fællesaktivitet 1:

Gruppeaktivitet 1:

Gruppeaktivitet 3:

Individuel udfordring: