Som et led i de to interventionsforskningsprojekter Generation Sunde Børn og Fælles Fritid, leverer vi undervisningsmateriale og forældrerettet materiale til brug på de to projekters indsatsskoler. Indsatsen kalder vi Energilaboratoriet.

Generation Sunde Børn

I forskningsprojektet arbejdes der i fællesskab for at skabe sjove, lærerige og socialt samlende aktiviteter – og effekten af disse testes. Fokus er på mad, bevægelse, gode digitale vaner og søvn samt lokalsamfundet.

Der arbejdes med interventioner inden for de tre temaer: Bevægelse, Mad og ernæring samt Søvn og skærmtid.

Just Humans samarbejde i Generation Sunde Børn afgrænser sig til temaet omkring Søvn og skærmtid.

Formålet med søvn- og skærmtidsindsatsen er:

  • At tilskynde til god søvnpraksis hos skolebørn
  • At fremme gode skærmvaner i den enkelte familie og i klassen
  • At mindske kløften mellem forældres og børns opfattelse af det digitale liv.

Find meget mere information om forskningsprojektet her.

Fælles Fritid

Fælles Fritid har til formål at bidrage til et godt børneliv med mere samvær, trivsel og bevægelse, bl.a. som en modvægt til den stigende brug af skærme hos børn i 3.-4. klasse

Fritidslivet hos danske børn har undergået store forandringer i de seneste år. Fx er andelen af børn, der er sammen med deres venner i fritiden faldet markant, særligt blandt de 9 til 11-årige. Netop i denne periode ophører SFO-tilbuddet og erstattes ofte af et fritidsklubtilbud, som langt færre vælger at benytte sig af. Et stigende antal børn går således alene hjem efter skole, hvor skærmen leverer adgang til underholdning og vennerne.

Med Fælles Fritid ønsker vi at ruste årgangens børn og forældre til at kunne navigere mest hensigtsmæssigt ift. klassens og familiens tilgang til fritidsklub, legeaftaler, fritidsaktiviteter og skærm i fritiden.

Den samlede indsats i projektet er målrettet børn i 3.-4. klasse. Her skal deres familier, skole- og klubpersonale samt andre aktører i lokalområdet gøre en fælles indsats for at styrke børnenes fritidsliv.

Find meget mere information om forskningsprojektet her.

Tak til vores samarbejdspartnere

Denne indsats er et samarbejde mellem Just Human og Forskningsenheden Exercise Epidemiology på Syddansk Universitet. Med ombord har vi også læringsforlaget finurlige fif, som bistår i udviklingen af indsatsens undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter.

Generation Sunde Børn og Fælles Fritid er finansieret med midler fra Novo Nordisk Fonden.

 

For spørgsmål ang. Energilaboratioriet,
kontakt projektleder Eva Molin på em@justhuman.dk