Om Just Human

Just Human er en non-profit organisation etableret af Chris MacDonald i 2015. Just Human er en folkebevægelse som inspirerer og påvirker danskerne til at tage vare på sig selv, hinanden og vores planet.

Det gør vi via følgende 3 fokusområder:

  1. Forebyggelse af livsstils- (også kaldet mismatch-)sygdomme. Vi vil bidrage til at skabe den første generation fri for livsstilsygdomme! Mindst 70% af de livstilsygdomme (fx type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, depression, visse kræftformer) som danskerne får i dag, kan forebygges. Det er samtidigt de sygdomme som cirka 70% af os statistisk set vil dø af, og som giver os ekstra år med sygdom sidst i livet. De kapper år af livet og liv af årene! Trivsel og livsstil hænger sammen: Når mennesker er i mistrivsel, bruger vi ofte usunde vaner som sukker, rygning og fysisk inaktivitet til at dulme vores ubehag.
  2. Fremme positive sociale relationer mellem mennesker, fordi det er afgørende for menneskers trivsel! Empati og engagement, er vigtige forudsætninger for at vi mennesker kan have positive konstruktive relationer. En undersøgelse af 14.000 amerikanske collegestuderende viste et fald i empati på 40% siden år 2000.
  3. Skabe bevidsthed om og inspirere individer til at tage ansvar og handling i forhold til miljøet. Because we can’t be healthy on a sick planet. Antallet af fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr er samlet set mere end halveret siden 1970. Danskernes private forbrug – ikke bare af energi, men også af mad, ting og rejser – spiller en afgørende rolle for vores bidrag til klimaforandringerne. Den enkeltes valg af madvarer, de ting vi køber og hvor ofte vi udskifter dem samt vores valg af bolig, transportmiddel, måden vi rejser på og meget andet har stor betydning for størrelsen af vores globale CO2-fodaftryk.

Kløften mellem blot at overleve og at trives er stor. I dag er der alt for mange mennesker, der befinder sig på den forkerte side af kløften – de trives ikke, de overlever. Just Human er sat i verden for at være en bro over kløften, for så mange mennesker som muligt. Vi arbejder både for, at vores omgivelser bliver mere støttende, så vi har de bedste odds for at trives. Og for at give individer redskaber til at trives bedst muligt i de omgivelser, vi lever i.
– Chris MacDonald

 

Just Human arbejder på disse tre indsatsområder via formidling om hvordan vi hver især kan foretage valg i hverdagen som gør en forskel for vores egen og andres trivsel. Vi arbejder også med projekter som påvirker på samfundniveau og skaber rammer som gør det nemmere at trives.

Når du melder dig ind i Just Human er du med i en bevægelse, hvor vi løser problemer i fællesskab.

Vision & Mission

Just Humans vision er at fremme en verden uden mismatch og dysevolution, så flere trives.

Forklaring af mismatch-begrebet: Vi beboere af den moderne verden fjerner os længere og længere fra det, som kunne være et optimalt liv. Vores kroppe og hjerner er udfordret af den verden, vi har skabt – og stadig skaber. Vores jæger-samler-forfædres helt almindelige hverdag, der blandt andet indbefattede fysisk aktivitet, en fornuftig naturlig kost, et liv udendørs, tilstrækkelig med hvile og nærhed, beskyttede dem mod det selvsamme, der ender med at slå mange af os andre ihjel før tid – eller måske værre endnu: Tager en voldsom mængde livskvalitet ud af de år vi lever. Vores forfædre, mig og dig har stort set samme genetiske kodning, men det faktum, at de levede som vi er skabt til at leve, gav dem et naturligt forsvar mod det vi kalder civilisationssygdomme eller mismatchsygdomme. Se denne video hvor Chris MacDonald forklarer om mismatch.

Forklaring af dysevolution-begrebet: Så længe vi ikke formår at synkronisere adfærd, verden omkring os og menneskeligt design, ender vi med et fænomen, som kaldes dys-evolution, hvor vi giver misforhold videre til de næste generationer. Et fænomen som sjældent tillades i naturen, men som homo sapiens er i fuld gang med. Hvis vi skulle give nutidens voksne et godt råd, så ville det være at minde os selv om, at mens nogle af de tidligere generationer har haft den luksus at kunne sige: – ”Vi vidste ikke bedre”, så vil meget få fra vores generation slippe af sted med denne forklaring. Vores børn vil vide, at vi vidste bedre og at vi kunne have gjort mere. Og det er den arv vi giver videre. Men midt i al håbløsheden skal vi huske en meget vigtig ting. Vi er intelligente væsener med blandt andet frontallapper. Vi har faktisk muligheden og den nødvendige viden til at arbejde konstruktivt og effektivt med årsagerne i stedet for at blot at symptombehandle og skabe evolution i stedet for dys-evolution.

Om trivsel: Vi tror på, at Danmark har stort potentiale for, at flertallet kan trives. Ifølge Gallups internationale trivselsmålinger, trives kun 37% af danskerne nu. Mere trivsel er både godt for det enkelte menneske, der oplever mere energi, vitalitet, motivation, glæde = trivsel. Og set fra et politisk og økonomisk synspunkt, er en befolknings trivsel vigtig, fordi det har betydning for en befolknings evne til at bidrage til samfundet og til landets sundhedsudgifter.

Derfor er det vores mission at arbejde for, at flertallet af alle danskere øger deres trivsel. Helt konkret er visionen, at Danmark bliver det første europæiske land, hvor mere end 50% trives. Hvis noget land kan, bør det være Danmark med de gode rammer, vi har i vores samfund.

Vi vil bekæmpe trivselsparadokserne og hjælpe danskerne til at tage ansvar for egen og andres trivsel.

 

Navnet ”Just Human”

Forklaringen ligger i dobbeltbetydningen af det engelske ord ”just”.

  • Vi er bare (red. ”just”) mennesker. Vi kan udrette store bedrifter og er komplekse unikke individer, men vi har også begrænsninger. Vi har fejl og utilstrækkeligheder. Kort sagt er vi bare mennesker.
  • Men det er samtidig kun (red. ”just”) mennesker, der kan skabe evolution: Permanente ændringer over tid – ja altså udover naturen. Vi kan ændre kursen til det bedre, men vi kan også ændre den til det værre for os selv og de kommende generationer. Det er kun mennesker, der kan det.

Så på den ene side er vi bare mennesker med et hav af muligheder, om end med begrænsninger, og på den anden side har vi en unik evne til at skabe ændringer over tid.

I en moderne verden, hvor livet leves i overhalingsbanen, har denne evne til at skabe permanente ændringer ramt os selv. Vi har haft så travlt med at gøre alt det, som kun mennesker kan, at vi har lagt ydmygheden på hylden sammen med respekten for naturen. Og vi har glemt den anden dimension; at vi bare er mennesker med grænser. En grænse som på mange måder er overskredet, når det kommer til trivsel.

Vi er bare mennesker, men det er også kun os, der kan udrette store ting og ændre kursen i et moderne hektisk liv. Og vi er stærkere, hvis vi formår at gøre det i fællesskab – sammen er vi ”Just Human”!.