Just Humans mission er at inspirere unge og deres rollemodeller til at passe på sig selv og hinanden.

Det moderne liv udfordrer og matcher dårligt med vores medfødte biologiske, mentale og sociale behov. Derfor bekæmper Just Human ’mismatch’ med inspiration til forandring, både på individ- og samfundsniveau.

Just Human er en dansk NGO, stiftet i 2015 af Chris MacDonald, som er Human Fysiolog.

Just Human opererer i et netværk, der spænder vidt. Fra de fremmeste trivselsforskere til voksne, forældre og lærere over til de børn og unge, som er den næste generations vigtige stemme. I det krydsfelt ligger Just Humans kerneopgave, at formidle og inspirere til forandring, både på individ- og samfundsniveau.

Vi arbejder ud fra tre ledestjerner som sikrer vores indsats formål og at vi skaber brugbare resultater:

  • Fællesskab
  • Forandring
  • Samarbejde

Fællesskab

”Hvis du vil gå hurtigt, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen”, sådan lyder et gammelt og klogt afrikansk ordsprog. For alle mennesker er rundet af fællesskaber. Og især i de unge år, er fællesskabet en essentiel forudsætning, for trivsel.

Just Human mobiliserer og udvikler fællesskaber for børn, unge og deres voksne, hvor vi gør hinanden bedre og hvor der er frihed til, at være præcis den du er.

Forandring

Just Human vil gøre en forskel og skabe forandring. Vi sætter fokus på de mest udfordrede emner som på sigt kan gøre en stor forskel, og vi inspirerer til bedre trivsel, så flere kan leve sunde og gode liv. Afsættet er forskning, men altid formidlet i øjenhøjde med de børn og unge som er vores vigtigste målgruppe.

Samarbejde

Just Human udvikler projekter i samarbejde med fonde, offentlige myndigheder, skoler, NGO’er og erhvervsliv. Vi tror på at stærke alliancer, partnerskaber og netværk skaber de bedste resultater for en målgruppe, der virkelig har brug for det.

Om navnet Just Human

Just Human har en dobbeltbetydning, som ligger i det engelske ord ”just”.

  1. Vi er bare (red. ”just”) mennesker. Vi kan udrette store bedrifter og er komplekse unikke individer, men vi har også begrænsninger. Vi har fejl og utilstrækkeligheder. Kort sagt er vi bare mennesker.
  2. Men det er samtidig kun (red. ”just”) mennesker, der kan ændre kursen til det bedre. Vi kan også ændre den til det værre for os selv og de kommende generationer. Det er kun mennesker, der kan det.

Chris MacDonald & Just Human

De fleste kender Chris MacDonald som en af Danmarks mest populære forskere, foredragsholdere og tv-værter. Han har i disse roller været med til at åbne danskernes øjne for livsstilens store betydning for vores sundhed og trivsel. Men Chris MacDonalds dybtfølte engagement i vores trivsel og sundhed stopper langt fra, når kamera og scenelys er slukket. Tværtimod.

I 2015 virkeliggjorde Chris MacDonald derfor en drøm om at stifte Just Human. Chris’ primære drivkraft er det faktum, at vores børn kan ende med at blive den første generation, som får færre sunde/gode leveår end deres forældre. Mange børn får ikke opfyldt deres naturlige behov for fysisk aktivitet, bevægelse, sund mad og sociale relationer. En stor del af dem er derfor i alvorlig risiko for senere at udvikle livsstilssygdomme – eller mismatch-sygdomme, som Chris MacDonald hellere kalder dem.

“Det er tid til, at vi som samfund og som enkeltindivider overvejer, hvad det er for en verden, vi vil overlade til vores børn. Min mor serverede cornflakes med juice til morgenmad, da jeg var barn. Hun kunne senere sige til mig: “Chris, vi vidste ikke bedre.” Men vores børn vil vide, at vi godt vidste, hvad der skal til for at skabe en verden, hvor 8 ud af 10 tilfælde af livsstilssygdomme er elimineret”, siger Chris MacDonald.

Han understreger, at vi KAN at nå at vende udviklingen! Men vi skal handle nu, før det er for sent. Just Human er netop en af Chris MacDonalds måder at sætte handling bag sine ord.

Hvis min søn vokser op i den første generation, der får færre sunde leveår end deres forældre, kan jeg ikke sige til ham: “Calvin, jeg vidste ikke bedre.” Den tanke er min drivkraft

Chris MacDonald har som stifter selv doneret 300.000 kr. i startkapital, og han donerer fortsat løbende fra salg af sine bøger. Chris’ tid og indsats for Just Human er ulønnet, og alle sponsorindtægter går 100 pct. ubeskåret til Just Human.

Copyright Just Human 2020 © Produceret af KathArt Interactive