ME&WE

Erhvervsskolerne vil bekæmpe ensomhed og styrke sociale kompetencer ved at gøre trivselsarbejdet til en fast del af grundforløbet gennem indsatsen Me&We.

På tværs af alle uddannelser er der udfordringer med elevernes trivsel. Flere og flere unge oplever stress, pres, nedtrykthed og ensomhed. På erhvervsuddannelserne tager man nu ansvar for at løse den udfordring. På en række erhvervsskoler skal eleverne i fremtiden undervises i mere end blot faglige kompetencer – de skal også lære at drage omsorg for sig selv og hinanden og opbygge stærke fællesskaber. For trivsel på uddannelsen er en forudsætning for al anden succes på uddannelsen.

Specifikke trivselsudfordringer på erhvervsskolerne

De sociale udfordringer varierer fra uddannelse til uddannelse, ligesom forudsætningerne for at arbejde med dem er forskellige. På erhvervsuddannelserne er der en mangel på ungdomsfællesskaber, og én af udfordringerne er, at de unge typisk ikke er knyttet til én klasse gennem hele deres uddannelse, som det fx er tilfældet på gymnasier. Samtidig har mange erhvervsuddannelser mindre tradition for at arbejde fokuseret med elevernes trivsel og relationelle kompetencer.

Mange elever på erhvervsuddannelserne føler sig ensomme og stressede, og der er en høj frafaldsrate. En rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet fra 2023 viser, at ca. 40% af eleverne på erhvervsuddannelserne dropper ud.

Dét skal der laves om på, hvis det står til flere danske erhvervsskoler. De har et klart ønske om at rette fokus mod elevernes fællesskaber og mentale sundhed, og vil derfor gøre trivselsprogrammet Me&We til en del af elevernes grundforløb.

Me&We har siden 2018 været en del af trivselsarbejdet på efterskoler landet over, i 2022 kom landets 10. klassecentre til. Nu skal indsatsen også omfatte erhvervsuddannelserne.

Fokus på elevernes velvære skaber positive resultater

Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber som et værn mod mistrivsel. Programmet integreres på den enkelte skole, hvor lærere uddannes til at arbejde med indsatsen og afvikle en række aktiviteter gennem skoleåret. Fælles for alle aktiviteter er, at de træner elevernes sociale kompetencer og styrker fællesskabet. Samtidig klæder det også elevernes på til det arbejdsliv, der venter forude, da de lærer at indgå som en holdspiller i et team på en arbejdsplads.

Me&We er et samarbejde mellem Mary Fonden og Just Human, og begge parter er begejstrede for at kunne koble endnu en central uddannelsesaktør til listen og dermed nu nå ud til mange flere unge. For både Mary Fonden og Just Human er målet, at flest mulige unge bliver mødt af voksne, der har fokus på, hvordan eleverne har det, og som har kompetencer til at hjælpe dem, hvis behovet er der.

“Vi er virkelig glade for at kunne udvide Me&We til erhvervsskolerne. Alle unge har brug for, at deres uddannelse rækker ud over det faglige og bliver et sted, hvor de trives og opbygger nære relationer. Vi har stor respekt for erhvervsskolernes engagement i at styrke dette fokus, og jeg tror, at samarbejdet vil gøre en forskel for mange unge,” fortæller direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard.

Chris McDonald, stifter af Just Human, udtrykker det således: “Alt for mange unge mistrives, og vi ved, at unge på erhvervsuddannelser har specifikke udfordringer. Jeg tror på, at vi kan gøre en forskel for de unge ved at sætte fokus på deres trivsel og gøre arbejdet med trivslen til en lige så vigtig del af uddannelsen som de faglige kompetencer.”

 

En vision om at alle erhvervsskoler får trivsel på skoleskemaet

I efteråret 2023 indledtes et samarbejde med fire erhvervsskoler om udviklingen af Me&We Erhvervsskole. Samarbejdet, som strækker sig over tre år, har til formål at tilpasse og teste Me&We til erhvervsskolernes unikke behov og udfordringer.

Lærere, elever og ledelse inddrages under hele udviklingsprocessen. Målet er at skabe en bæredygtig model, der kan implementeres på erhvervsskoler over hele landet.

Fakta

Me&We er et trivselsprogram målrettet unge på efterskoler, almene 10. klasser og nu også erhvervsskoler. Programmet arbejder for at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber gennem konkrete aktiviteter. Me&We er udviklet i samarbejde med Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og LA10 og finansieret af Tuborgfondet.

Me&We i pressen:

Juni 2022 – SN.dk:

Chris MacDonald: – I er vores vigtigste mennesker

Juni 2022 – TV Syd:
10. klasse i Esbjerg er del af pilotprojekt, der skal mindske ensomheden

Marts 2021 – TV2 Nyhederne:

Marts 2021 – Efterskolerne

Formandsbrev

Torben Vind Rasmussen sætter ord på elevernes tilbagevenden til fællesskabet…15. januar 2021 – Politiken, Efterskoletillæg side 12 (se artikel på næste side)

Sociale redskaber skaber skaber værn mod mistrivsel

Gennem øvelser, historier og udviklingen af et fælles sprog styrker Me&We efterskoleelevers kamp mod den mistrivsel… 

Marts 2021 – Efterskolerne

To forstandere: Elevernes trivsel er vores førsteprioritet

Overraskende mange elever har haft svært ved at genfinde deres plads i fællesskabet, oplever to efterskoler.

 


Marts 2021 –  Det digitale nyhedsbrev, Landskabet.

Om tilbagevenden til efterskolerne efter nedlukningen.

Vi giver tre aktiviteter til inspiration til arbejdet med elevtrivslen. 
August 2020 – Fyens Stiftstidende.

Unge bliver mere pressede – nu handler efterskolerne

Det er en hverdag med skærpet fokus på social trivsel, eleverne på Efterskolen Flyvesandet er mødt ind til.September 2020 – Magasinet Efterskolerne.

3 skoler: Me&We har gjort opstarten nemmere

Tre efterskoler, der er med i Me&We, oplever, at trivselsprojektet har styrket sammenholdet i opstartsfasen.

 


December 2020 – Magasinet Efterskolerne. 

Projekt Me&We sætter fokus på søvn. Side 20-31.

Me&We er et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human, LA10 – Landsforeningen af 10. klasser, med økonomisk støtte fra Tuborgfondet.