FORMÅLET MED ME&WE ER AT STYRKE UNGES SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER.

Me&We tilbydes i dag til efterskoler i hele landet og afprøves i skoleåret 2022-2023 på tre 10. klassecentre.

Trivsel på skoleskemaet: Me&We udbredes til landets 10. klassecentre

Hidtil har trivselsprogrammet Me&We været forbeholdt landets efterskoler, men i disse dage arbejder 10. klasselærere og -elever fra Skive, Roskilde og Esbjerg med at tilpasse indsatsen, så den kan udbredes til 10. klassecentre over hele landet.

Me&We handler om stærke fællesskaber, venskaber og tillid. Siden 2018 har efterskoler landet over uddannet efterskolelærere til at arbejde kontinuerligt med elevernes trivsel gennem Me&We. Hvert år er nye efterskoler kommet til, og en netop offentliggjort evaluering af indsatsen viser, at arbejdet gør en forskel.

Det er derfor også oplagt at udbrede projektet til flere grupper af unge.

Me&We har hidtil været et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human, Tuborgfondet og Efterskoleforeningen, men nu er der altså gjort plads til Landsforeningen af 10. klasser (LA10).

Unge i 10. klassecentre efterspørger fokus på det sociale

Når unge har afsluttet deres 9. klasse og skal tage hul på det næste kapitel, står de ved en skillevej. En stor gruppe fortsætter på en ungdomsuddannelse, andre tager 10. klasse på efterskole og en mindre gruppe starter på et 10. klassecenter.

De unge der starter i et 10. klassecenter – også kaldet almen 10. klasse – adskiller sig fra de øvrige grupper ved at være mindre uddannelsesparate og mere sårbare på en lang række sociale parametre. Men i modsætning til landets efterskoler, har man på landets 10. klassecentre ikke mulighed for at arbejde med elevernes trivsel og styrke deres sociale kompetencer, når det ringer ud fra sidste time.

Mia Pedersen er leder af Studie 10 i Esbjerg og sidder i bestyrelsen i LA10. Hun fortæller, at de på 10. klassecentrene oplever, at eleverne i stigende grad efterspørger et større fokus på det sociale:

”De unge siger selv, at det sociale gerne må fylde mere, og samtidig efterspørger de nogle redskaber, der kan hjælpe dem til og overbevise dem om, at de kan komme ud efter 10. klasse og lykkes i livet. Derfor er det også oplagt for os at blive en del af Me&We og arbejde målrettet med elevernes personlige udvikling.”

Lærere og elever skal arbejde med trivsel gennem hele året

På Studie 10 i Esbjerg har man også tidligere arbejdet med elevernes trivsel gennem forskellige projekter, men Me&We adskiller sig på flere områder.

”Tidligere projekter har været i en afgrænset periode. Me&We skal vi arbejde med kontinuerligt gennem hele året – årgang efter årgang. Og så er forskellen jo også, at det er os lærere, der er blevet uddannet til at arbejde med det her. Jeg tror derfor også, at det kan styrke relationerne mellem lærere og elever”.

Mia Pedersen er selv blandt de lærere, der blev uddannet i at arbejde med Me&We i foråret, og hun fortæller, at de på studie 10 i Esbjerg allerede nu, ser en effekt af arbejdet.

”Vi har jo kun arbejdet med Me&We i to-tre uger nu, men i går kom en lærer til mig og sagde ”det er helt vildt, som eleverne er åbnet op og taler med hinanden. Det der Me&We, jeg tror sgu det virker!” Og det er jo bare fedt.”

Skoleåret 2022/2023 er et opstartsår for Me&We i 10. klassecentre. Foruden Esbjerg har 10. klassecenterret i Skive og i Roskilde sagt ja til at samarbejde med Just Human & Mary Fonden om at afprøve Me&We. Erfaringerne fra det første år skal bruges til at tilpasse projektet, så Me&We fra 2023 kan tilbydes til alle landets 10. klassecentre i en tilpasset version, der er tilpasset deres ønsker og behov.

Me&We er støttet af Tuborgfondet.

Me&We i pressen:

24. marts 2021 – Efterskolerne

Formandsbrev

Torben Vind Rasmussen sætter ord på elevernes tilbagevenden til fællesskabet…15. januar 2021 – Politiken, Efterskoletillæg side 12 (se artikel på næste side)

Sociale redskaber skaber skaber værn mod mistrivsel

Gennem øvelser, historier og udviklingen af et fælles sprog styrker Me&We efterskoleelevers kamp mod den mistrivsel… 

18. marts 2021 – Efterskolerne

To forstandere: Elevernes trivsel er vores førsteprioritet

Overraskende mange elever har haft svært ved at genfinde deres plads i fællesskabet, oplever to efterskoler.

 


Marts 2021 –  Det digitale nyhedsbrev, Landskabet.

Om tilbagevenden til efterskolerne efter nedlukningen.

Vi giver tre aktiviteter til inspiration til arbejdet med elevtrivslen. 
20. august 2020 – Fyens Stiftstidende.

Unge bliver mere pressede – nu handler efterskolerne

Det er en hverdag med skærpet fokus på social trivsel, eleverne på Efterskolen Flyvesandet er mødt ind til.September 2020 – Magasinet Efterskolerne.

3 skoler: Me&We har gjort opstarten nemmere

Tre efterskoler, der er med i Me&We, oplever, at trivselsprojektet har styrket sammenholdet i opstartsfasen.

 


December 2020 – Magasinet Efterskolerne. 

Projekt Me&We sætter fokus på søvn. Side 20-31.

 
Copyright Just Human 2020 © Produceret af KathArt Interactive