ME&WE

De fleste unge i Danmark har det godt. De kaster sig ud i ungdomslivet, forfølger interesser og drømme, danner nye venskaber og finder deres vej.

Men flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

Me&We er både for elever og medarbejdere, som gennem året vil arbejde med konkrete aktiviteter og øvelser, der træner sociale kompetencer og styrker fællesskabet.

122 efterskoler og 19 10. klassecentre i hele landet arbejder med Me&We. Nye skoler kan også implementere Me&We ved at sende lærere på Me&We workshops igennem Efterskoleforeningen og LA10.

10. klasser vil have mere fokus på trivsel

Mange unge vælger 10. klasse for at blive afklaret om, i hvilken retning, de ønsker at gå i forhold til en ungdomsuddannelse og for at opbygge en grundlæggende følelse af, at de kan lykkes, når de skal videre i deres uddannelsesforløb. Samtidig efterspørger mange unge i 10. klasse et større fokus på det sociale.

Med Me&We får 10. klassecentre konkrete metoder og masser af inspiration til at opbygge elevernes selvværd og styrke de sociale fællesskaber. I modsætning til kurser og workshops, hvor konsulenter bidrager til den sociale trivsel, giver Me&We ansvaret til lærerne, som klædes på til at arbejde kontinuerligt og fokuseret med elevernes trivsel gennem hele skoleåret. På den måde forankres trivselsarbejdet på skolen og styrker relationerne mellem både eleverne og mellem lærere og elever.

Me&We gør eleverne opmærksomme på deres betydning for fællesskabet og styrker deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde sociale relationer. Eleverne oplever på egen krop, hvad det betyder for deres overskud at tage en pause og få deres søvn.

Vores ambition er at støtte op om det store arbejde, der allerede gøres i landets 10. klassecentre, fremme en socialt stærk ungdomsgeneration og give eleverne et socialt løft, der sender dem styrket ud i det efterfølgende ungdomsliv.

For mange unge føler sig pressede og ensomme

Vi ved, at unge oplever ensomhed, selvom de har jævnlig kontakt til deres venner. Det betyder også, at den sociale mistrivsel kan være sværere at opdage for de voksne omkring de unge. Desuden viser undersøgelser, at hver femte ung ikke taler med deres venner om det, der går dem på. Og så har mange unge ofte en idealiseret forestilling om andre unges liv.

Kombinationen af de forhold kan forstærke følelsen af ikke at være god nok og kan samtidig stå i vejen for, at man kan etablere nære tillidsbaserede relationer. På den måde kan der blive tale om en ond spiral, hvor unges oplevede sociale mistrivsel stiger.

Nyere undersøgelser viser oveni, at unge sover for lidt i forhold til deres behov, og problemet er stigende. Søvnmangel nedsætter bl.a. humør og empati, som er vigtige forudsætninger for at indgå i gode sociale relationer.

Me&We i pressen:

Juni 2022 – SN.dk:

Chris MacDonald: – I er vores vigtigste mennesker

Juni 2022 – TV Syd:
10. klasse i Esbjerg er del af pilotprojekt, der skal mindske ensomheden

Marts 2021 – TV2 Nyhederne:

Marts 2021 – Efterskolerne

Formandsbrev

Torben Vind Rasmussen sætter ord på elevernes tilbagevenden til fællesskabet…15. januar 2021 – Politiken, Efterskoletillæg side 12 (se artikel på næste side)

Sociale redskaber skaber skaber værn mod mistrivsel

Gennem øvelser, historier og udviklingen af et fælles sprog styrker Me&We efterskoleelevers kamp mod den mistrivsel… 

Marts 2021 – Efterskolerne

To forstandere: Elevernes trivsel er vores førsteprioritet

Overraskende mange elever har haft svært ved at genfinde deres plads i fællesskabet, oplever to efterskoler.

 


Marts 2021 –  Det digitale nyhedsbrev, Landskabet.

Om tilbagevenden til efterskolerne efter nedlukningen.

Vi giver tre aktiviteter til inspiration til arbejdet med elevtrivslen. 
August 2020 – Fyens Stiftstidende.

Unge bliver mere pressede – nu handler efterskolerne

Det er en hverdag med skærpet fokus på social trivsel, eleverne på Efterskolen Flyvesandet er mødt ind til.September 2020 – Magasinet Efterskolerne.

3 skoler: Me&We har gjort opstarten nemmere

Tre efterskoler, der er med i Me&We, oplever, at trivselsprojektet har styrket sammenholdet i opstartsfasen.

 


December 2020 – Magasinet Efterskolerne. 

Projekt Me&We sætter fokus på søvn. Side 20-31.

Me&We er et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human, LA10 – Landsforeningen af 10. klasser, med økonomisk støtte fra Tuborgfondet.