Balancen mellem søvn og digitale vaner

Hvordan kan man sætte fokus på unges søvn og deres digitaliserede hverdag, uden at få himmelvendte øjne? Hvordan hænger søvn og digitale vaner sammen med dine elevers mentale trivsel, læringsudbytte og fravær? 

Gratis undervisningsmaterialer

Vi håber, at du og din skole har lyst til at sætte fokus på balancen mellem søvn og digitale medier i klassen med ReloadMe, som Just Human og Red Barnet sammen står bag. 

Digital dannelse og mental trivsel

I en moderne verden, hvor det digitale er en helt integreret del af unges liv er digital dannelse almen dannelse. Den digitale dannelse er altså et uundgåeligt tema i den almene dannelse, som skal finde sted i samfundet, i hjemmet og i skolerne.

ReloadMe repræsenterer den del af den digitale dannelse, hvor eleverne klædes på til at være kritiske og reflektere over medieplatformenes mekanismer og ikke mindst over deres egne vaner sammenholdt med de fysiske behov, der skal opfyldes for at kunne trives.

Vores vision er at flere unge får sunde digitale vaner og får den søvn de behøver for at trives mentalt, socialt, lære og udvikle sig sundt.

Med projektet ønsker vi at skabe en forandring i de unges søvnvaner og brug af digitale medier, så de unge får bedre mulighed for at trives mentalt og have overskud til de nære fællesskaberVi kan se at mange kommuner, skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner meget gerne vil tage et medansvar for børn og unges mentale trivsel. Det er vi glade for! Sammen kan vi klæde unge og deres rollemodeller på, til at tage aktiv og oplyst stilling til deres søvnbehov og digitale vaner til fordel for de unges mentale trivsel.

Vil I være med?

Sæt fokus på elevernes trivsel i relation til søvn og de digitale vaner. Det er et vigtig emne, men det kan være svært at tale om på en konstruktiv måde. Du kan plukke frit i ReloadMe materialebanken og dykke ned i netop de tematikker, der er relevante for dine elever. 

Materialerne er fri for moralisering og løftede pegefingre, i stedet lægger vi høj grad op til reflektion hos eleverne.

Vores håb er, at vi samen med skoler og ungdomsuddannelser kan give unge nogle gode og brugbare indsigter i sammenspillet mellem søvn og digitale vaner, og på den måde hjælpe dem i retning af en bedre balance. 

Tilmeld jer nu

Over 500 skoler og ungdomsuddannelser har tilmeldt sig ReloadMe siden lanceringen i 2021.
I kan tilmelde jer nu – og bruge materialerne lige når det passer ind hos jer! 

Bliv kommunepartner

Vil I som kommune være med til at løfte den mentale trivsel hos jeres unge og ser I en værdi i at hjælpe jeres unge til bedre digitale vaner med plads til mere søvn? Mere end 12 danske kommuner er allerede gået ind i et samarbejde med os og tilbyder deres skoler og ungdomsuddannelser at bruge ReloadMe materialerne.

Vil I også være med?

Tak til vores samarbejdspartnere

Dette projekt er et samarbejde mellem Just Human og Red Barnet.

Det er støttet med midler fra Sundhedsstyrelsen og Nordea-fonden.

 

For spørgsmål ang. ReloadMe,
kontakt projektleder Eva Molin på em@justhuman.dk