Uden grin og leg ville der ikke være meget glæde i livet.

Børn i dag leger dog sjældent så meget som deres hjerner har brug for.

Det mente en af verdens førende hjerneforskere Jaak Panksepp (som desværre døde i 2017). Som forsker var han optaget af at vi bør skabe samfund, som forstår leg og de mange gode ting det gør for børns hjerner og trivsel.

Leg er sjovt men også serious business

Leg er et af menneskehjernens mest undervurderede systemer. Det kan næsten synes uvedkommende, når det nævnes. Leg? Hvorfor skulle naturen have udviklet et helt netværk i hjernen bare for at gøre os i stand til at lege? I dag ved vi, at leg ikke er for sjov. Videnskaben på det punkt er faktisk overraskende solid. Aktivering af legens system i hjernen har vist sig at være tæt på essentiel for at bevare en sund hjerne, og særligt vigtigt er leg for udviklingen af børns hjerner. I studier af 1200 gener i frontal cortex har forskere set en tredjedel af generne ændre sig i positiv retning efter bare 30 minutters leg. Gener ændres gennem leg. Den lader vi lige stå et øjeblik. At gener ændres gennem leg.

Leg, og særligt fysisk leg, kan øge niveauet af det, man kan kalde hjernegødning (i videnskabelige termer kendt som brain derived neurotrophic factor og insulin-like growth factor 1), og vi ved, at begge disse molekyler spiller en central rolle i skabelsen af nye hjerneceller, i skabelsen af nye forbindelser mellem hjerneceller, og beskyttelsen af allerede eksisterende forbindelser. Faktisk ser det ud til, at leg ikke bare er en aktivitet fra naturens side, der kan hjælpe til at udfylde tiden med lidt sjov. Tværtimod oplever vi formentlig leg som sjovt, fordi evolutionen har haft brug for, at vi leger – fordi evolutionen så klogeligt har sørget for, at de vigtige ting i vores liv skal føles godt, så vi motiveres til dem. Men hvorfor er leg så vigtig for os?

Baseret på hvad vi lige nu ved, synes legens primære funktion at være udvikling af hjernen og dens forbindelser. Leg kræver en evne til at kunne udføre komplekse bevægelser, hvilket er med til at udvikle hjernen, og leg er ganske ofte socialt baseret. Man kan derfor sige, at leg udvikler hjernen og lærer os, hvordan vi interagerer positivt med andre. Med den viden ser vi pludselig en forbindelse til det, vi indtil nu har lært om de tre vigtigste aktiviteter for hjernen. Nemlig søvn, bevægelse og sociale relationer. Leg er altså naturens måde til at sikre, at hjernen får opfyldt to af dens tre vigtigste behov: Bevægelse og gode sociale relationer. Leg er sjovt, men det er altså på den måde også serious business.

Leg, bevægelse og familietid; Enten-eller eller både-og?

Vi mennesker er skabt til at lege og bevæge os SAMMEN. Desværre har vi indrettet et samfund, der ikke understøtter vores behov for bevægelse og fællesskab i tilstrækkelig grad: Kun cirka 26% af danske unge bevæger sig den anbefalede mængde, og ensomhed blandt danske unge har været stigende igennem de sidste 20 år. Hos voksne danskere er der ligeledes en stigning i ensomhed, og mennesker i 30’erne (dvs. den alder hvor mange har små børn) er mindst fysisk aktive af alle aldersgrupper.

Undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut af danskernes motiver og barrierer for at være fysisk aktive viser, at én af de største barrierer er at de voksne hellere vil prioritere tid med familien frem for på motion. I Just Human vil vi gerne inspirere til at tænke at det ikke behøver være et spørgsmål om enten-eller, når det handler om forældre-barn-kvalitetstid og motion. Det kan godt være både-og, hvis vi skaber nogle rammer, hvor børn og deres rollemodeller (forældre, bedsteforældre eller andre) kan være sammen mens de er i bevægelse. Når man leger og bevæger sig sammen opstår der automatisk nærvær. Og det er også noget af det vi ved at danske børn og unge efterlyser – de savner faktisk mere tid og nærvær med deres forældre .

Idrættens Analyseinstitut viser desuden også, at danskerne i højere og højere grad ønsker at dyrke selvorganiseret idræt (ca. 60% i 2016), frem for idræt i forening (ca. 40% i 2016). Det er fleksibelt og kan passes ind når familierne har tid, men det kræver tilgængelige rammer.

Søg støtte til at skabe en plads til leg, samvær og bevægelse i dit lokalområde

More Play Puljen er skabt i samarbejde mellem Just Human & KOMPAN.

Puljens formål er at give en hjælpende hånd til at realisere drømmen om en lege- og aktivitetsplads, hvor børn og voksne kan være sammen og i bevægelse.

Alle foreninger, organisationer, institutioner, kommuner m.m. har mulighed for at søge om at få del i puljens midler.

Der slås ansøgningsfrister op cirka 1-2 gange årligt. More Play Puljen har fået over 90 ansøgninger i 2020 og mere end 200 i 2021, hvoraf størstedelen af ansøgerne fik bevilliget midler til at realisere deres drømme lege- og aktivitetsprojekt.

More Play puljen støtter en ny plads i Jerslev i Nordjylland i 2021. Just Human og Kompan skabte den første fælles aktivitetsplads for børn og voksne i Odense i 2017, og i 2018 åbnede plads nr. 2 i Rødekro i Aabenraa Kommune.

Copyright Just Human 2020 © Produceret af KathArt Interactive