Uden grin og leg ville der ikke være meget glæde i livet.

Børn i dag leger dog sjældent så meget som deres hjerner har brug for.

Det mente en af verdens førende hjerneforskere Jaak Panksepp (som desværre døde i 2017). Som forsker var han optaget af at vi bør skabe samfund, som forstår leg og de mange gode ting det gør for børns hjerner og trivsel.

More Play Puljen er skabt i samarbejde med KOMPAN.

Puljens formål er at give en hjælpende hånd til at realisere drømmen om en lege- og aktivitetsplads, hvor børn og voksne kan være sammen og i bevægelse.

Formålet med lege- og aktivitetspladserne er at skabe steder, hvor børn, unge og deres rollemodeller kan få samvær, nærvær og gode fælles oplevelser med leg og bevægelse. Alle foreninger, organisationer, institutioner, kommuner m.m. har mulighed for at søge om at få del i puljens midler.

Der slås ansøgningsfrister op cirka 1-2 gange årligt. More Play Puljen har fået over 90 ansøgninger i 2020 og mere end 200 i 2021, hvoraf størstedelen af ansøgerne fik bevilliget midler til at realisere deres drømme lege- og aktivitetsprojekt.

Der er pt. lukket for ansøgninger til puljen.

Af dem som fik støtte fra puljen i 2020 er Bagenkop bevægelsespark på Langeland. Siden en gruppe frivillige lokale ildsjæle i Bagenkop inviterede Chris MacDonald til at holde oplæg om gevinsterne ved fællesskab og bevægelse, har de kæmpet for at skaffe midler til at skabe et fælles mødested hvor børn, unge og voksne fra Bagenkop og omegn kan være sammen i bevægelse. Og nu er det lykkedes. Vi håber at invitere til åbning af parken i Bagenkop i 2021 – når Corona-situationen tillader det.

Just Human og Kompan skabte den første fælles aktivitetsplads for børn og voksne i Odense i 2017, og i 2018 åbnede plads nr. 2 i Rødekro i Aabenraa Kommune.

Se video fra åbningen i Odense her, hvor 1300 glade mennesker deltog i fælles gå-/løbetur og leg på den nye plads.

Vi mennesker er skabt til at lege og bevæge os SAMMEN. Desværre har vi indrettet et samfund, der ikke understøtter vores behov for bevægelse og fællesskab i tilstrækkelig grad: Kun cirka 26% af danske unge bevæger sig den anbefalede mængde, og ensomhed blandt danske unge har været stigende igennem de sidste 20 år. Hos voksne danskere er der ligeledes en stigning i ensomhed, og mennesker i 30’erne (dvs. den alder hvor mange har små børn) er mindst fysisk aktive af alle aldersgrupper.

Undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut af danskernes motiver og barrierer for at være fysisk aktive viser, at én af de største barrierer er at de voksne hellere vil prioritere tid med familien frem for på motion. I Just Human vil vi gerne hjælpe familierne med en innovativ tilgang: Det behøver nemlig ikke være et spørgsmål om enten-eller, når det handler om forældre-barn-kvalitetstid og motion. Det kan godt være både-og, hvis vi skaber nogle rammer, hvor børn og voksne (forældre, bedsteforældre eller andre) kan være sammen mens de er i bevægelse. Når man leger og bevæger sig sammen opstår der automatisk nærvær. Og det er også noget af det vi ved at danske børn og unge efterlyser – de savner faktisk mere tid og nærvær med deres forældre .

Idrættens Analyseinstitut viser desuden også, at danskerne i højere og højere grad ønsker at dyrke selvorganiseret idræt (ca. 60% i 2016), frem for idræt i forening (ca. 40% i 2016). Det er fleksibelt og kan passes ind når familierne har tid, men det kræver tilgængelige rammer.

Så i Just Human har vi sat os for at skabe en række pladser rundt i Danmark, som inspirerer og giver mulighed for leg, bevægelse og træning for alle aldre.

Copyright Just Human 2020 © Produceret af KathArt Interactive