Just Walk

Mennesket er unikt. Vi har som de eneste fået evnen til at gå oprejst i samlet flok og over lange distancer. Vi er også i stand til at være venlige over for dem omkring os. Faktisk bliver vores krop og hjerner belønnet, når vi bevæger os sammen og møder hinanden venligt. Tænk engang. Det potentiale skal udnyttes.

Derfor er Just Human gået sammen med DGI om Just Walk for at få endnu flere ud at gå sammen og samtidig tage et ekstra skridt for venligheden.

Just Walk er en venlig bevægelse, hvor lokale gå-værter over hele landet inviterer med på gåture, hvor vi i fællesskab tager skridt for venligheden. Gå-værterne har fokus på, at alle får en god oplevelse og skaber en venlig atmosfære. Alle er velkomne, og alle skridt tæller.

Just Walk – one step at a time

Se video om Just Walk herunder.

Projektets Baggrund og formål

Mennesket aldrig har haft et stærkere afsæt for at leve et godt liv. Men det moderne samfund skaber en række udfordringer for vores medfødte behov, som uanset om vi vil det eller ej, er kodet i vores DNA.

Mennesket er skabt til bevægelse, at være ud i naturen, få naturlig kost, have gode sociale relationer og få tilstrækkelig kvalitetssøvn. Behovet har ikke flyttet sig, selv om smartphonen, en arbejdsdag foran pc’en og den vestlige fastfood hurtigmad trækker os i den modsatte retning. Chris MacDonald og Just Human kalder det mismatch. Et mismatch mellem det, vores krop og hjerne udsættes for, og det miljø, vi er tilpasset til at leve i. Dette mismatch udfordrer i alarmerende grad vores sundhed og trivsel. Vi kan ikke ændre vores DNA, og vi må derfor forsøge at påvirke, hvordan vi selv og samfundet møder vores medfødte behov.

Just Human arbejder for at bekæmpe mismatch og sammen med DGI søsattes nu projektet Just Walk med støtte fra Østifterne. Med Just Walk vil vi skabe mere bevægelse og fællesskab, få folk mere ud i naturen og fremme venlige møder mellem mennesker. Med Just Walk inviterer vi nemlig til aktive gåture i naturen sammen med andre, hvor vi indgår i en bevægelse, der fremmer venlighed og omtanke.

Formål
Just Human og DGI har en vision om at få flere ud at gå sammen i naturen og indgå i fællesskaber, der fremmer venlighed og omtanke.
Formålet er at bekæmpe mismatch og styrke den mentale og fysiske trivsel i Danmark.

videnskaben om venlighed

Når vi er venlige og viser omtanke for andre, gavner vi ikke kun egen sundhed og trivsel, men også sundheden og trivslen hos dem der er modtagere af vores handlinger.

Den videnskabelige evidens for ovenstående er velfunderet. Eksempelvis viser et videnskabeligt studie med en gruppe skoleelever, som blev bedt om at gøre gode gerninger for andre, at de venlige elever efter 10 uger var sundere på parametre som kolesterol, BMI og inflammation i kroppen. Andre videnskabelige observationsstudier har eks. vist, at mennesker, der frivilligt gør noget godt for andre, lever længere.

Effekten af venlige gerninger kan også måles i dyreforsøg. Et videnskabeligt studie kaldet “The rabbit effect” var oprindeligt designet til at give forsøgskaniner fed kost og undersøge deres risiko for hjerte-kar-sygdomme. Men én gruppe kaniner klarede sig til forskernes overraskelse, markant bedre end de andre. Forklaringen lå i, at forskeren som håndterede netop disse kaniner, var markant mere venlig og omsorgsfuld, hvilket forbedrede deres sundhedsprofil sammenlignet med de andre forsøgskaniner.

Konklusionen er såvel intuitiv som den er videnskabeligt funderet – alle vinder, når vi er venlige.

Et væsentligt spørgsmål må derfor være – hvorfor er vi uvenlige, når nu det skader os selv og andre? Hvorfor kører eks. så mange indlæg på de sociale medier af sporet?

Forklaringen findes bl.a. i vores evolutionære historie. Da homo sapiens oprindeligt udviklede sig, valgte vi at holde sammen i stammer. Det at passe på hinanden og hjælpes ad i en stamme giver tryghed, sikkerhed og andre fordele. Men det kommer også med en bagside: Med “tribes” følger ”tribalism”, hvor der er ”dem og os”.

Projektet vil formidle denne historie og forklaring på, hvorfor vi ikke automatisk er venlige overfor andre end vores ”stamme”. Vi mennesker er lige så lidt indrettet fra naturens side til at være venlige overfor alle, som vi er indrettet til at motionere. Oxytocin, hormonet, der ellers er kendt for at gøre os kærlige og øge tilknytning til andre, gør os mere venlige, men KUN overfor dem vi kender.

Kigger vi tilbage på homo sapiens’ historie, stammer vi alle fra den samme familie, som udvandrede fra Afrika. Det har vi moderne mennesker glemt, og vi opfatter ’de andre’ som nogle, vi ikke behøver at være venlige overfor. Denne viden kan danne afsæt for kommunikationen og opfordringen til at praktisere mere venlighed overfor andre under Just Walk.

EN tak fra en der går med

Kære Just Human.

Ros til Just walk og Charlotte Stevnsborg.

Jeg vil fortælle om min meget postitive oplevelse med Just Walk.

Det er meget prisværdigt og jeg værdsætter meget det fællesskab som Just Walk har skabt.

Jeg fik kontakt med Just Walk og Charlotte Stevnsborgs gruppe i dette efterår, på et tidspunkt hvor jeg manglede fællesskaber, da jeg havde mistet relationer efter corona og efter at været meget væk. Så jeg følte mig ensom og havde svært ved at opretholde min normale positive tilgang til det meste.

Det har givet mig rigtig meget at være med i Charlottes gåture, hun er helt fantastisk, altid meget velforberedt og med spændende gåture, men mest af alt, er hun også et skønt menneske, der spreder rigtig meget god energi og positivitet, som smitter af på alle og derfor skaber det et godt fællesskab.

Så Just Walks intensioner om at spede venlighed, det virker absolut, med en gåvært som Charlotte.

Det har givet mig meget og jeg kan se hvordan jeg er blevet gladere og venligere generelt.

Så tak for at have skabt Just Walk og for hele konceptet og en stor tak til Charlotte for at praktisere konceptet med så stor entusiasme og engagement.

Just walk i pressen

1. maj 2024 SjællandskeNyheder
Kom med på venlige gåture 

27. september 2023 Stevnsbladet
Tag med på venlig gåtur

8. august 2023 SjællanskeNyheder
Charlotte har inviteret fremmede med på 100 gåture

11. maj 2023 Din avis Aarhus
Nyt gå-fællesskab i Aarhus er en skøn investering i dit helbredet

9. maj 2023 Skagen Nyt
Bethina er lige flyttet til Skagen – Nu starter hun gå-fællesskab for at møde nye mennesker

27. april 2023 TV2 Øst Play
Gå dig glad – Næstved – Just Walk

15. april 2023 SjællandskeNyheder
Just Walk-event Hørsholm til Helsingør

26. oktober 2022 Sydsjællands Tidende (side 39)
Skridt for venligheden

17. august 2022 – Hedensted avis (side 24)
Nyt initiativ skal få flere til at vandre i fællesskab
Heidi Klixbull er blevet gåvært i Juelsminde

3. Oktober 2021 – Sjællandske Nyheder
Fælles gåture med Charlotte og Britta skal gøre hverdagen mere venlig*

22. September 2021 – Kalundborg Nyt
Fælles gåture og en mere venlig hverdag i Kalundborg

19. September 2021 – Sjællandske Nyheder:
Venlige gåture skal udvide fællesskabet

17. September 2021 – TV-kalundborg
Lokal ildsjæl vil arrangere gåture og skabe fællesskab

Tak til vores samarbejdspartnere

Just Human er gået sammen med DGI om Just Walk.
Projektet er støttet af Østifterne.