Når skoledagen starter med at pulsen stiger, så stiger humøret, energien og indlæringsevnen også.

Det er oplevelsen på Langhøjskolen i Hvidovre, som Københavns Professionshøjskole, Just Human & Chris MacDonald følger i en serie web-dokumentarer.

Det er håbet at vise at ’Puls i skolen’ kan bruges af flere skoler. Langhøjskolen har ingen særlige ressourcer eller rammer, de er en almindelig folkeskole som har valgt at bruge puls, fordi de kan se fordelene i form af fællesskab samt glade og undervisningsparate elever.

I løbet af skoleåret 2022/23 kan du følge med i serien af webdokumentarer og se hvordan det går for elever og lærere.

Hvis du er lærer, skoleleder, forælder eller elev, så håber vi at inspirere dig til at lave puls på jeres skole.

Københavns Professionshøjskole og Just Human samarbejder om ‘Puls i skolen’ i skoleåret 2022-23. Projektet afprøver om det kan lade sig gøre at indrette en skoledag hvor elever i 6. og 9. klasse får pulsen op i 30-45 minutter hver dag i skolen.

Forsøget følges af idrætsforskere fra Københavns Professionshøjskole.

På baggrund af erfaringerne vil vi skabe en vejledning til andre skoler, som måtte ønske at øge trivsel og indlæring ved at give eleverne daglig bevægelse.

Vi mener at børn har ret til daglig bevægelse. Og intet sted er bedre end skolen, hvor  det er muligt at nå alle børn.

     

Copyright Just Human 2020 © Produceret af KathArt Interactive