Veludhvilede elever har en højere mental trivsel og lærer markant bedre.

Mens søvnunderskud er forbundet med dårligere koncentration, forværret læringsparathed, lavere karakterer og større fravær.

En af verdens førende søvnforskere, Dr. Avi Sadeh, har med sin forskning vist, at en times tabt søvn, bare tre nætter i træk, koster et barn cirka to års kognitiv udvikling – det samme som to klassetrin.

Se Chris MacDonalds introduktion her

I menuen herunder finder du info og vejledning til underviseren samt de forskellige undervisningsmoduler.

“Fremragende undervisningsmateriale med en virkelig god “rød tråd”! Der er en god opbygning med fin variation af korte videoer, korte tekster og korte diskussioner der ledte til en fantastisk dialog”

Til underviseren

Baggrund og motivation

De danske unge sover i gennemsnit en time mindre end jævnaldrende i tidligere generationer. Det ligner et ukontrolleret socialt eksperiment på en stor skala med meget bekymrende konsekvenser for de unge på både kort og lang sigt. Manglende og vigende søvnkvalitet øger risikoen for alvorlige livsstilssygdomme såsom bl.a. diabetes og fedme, mens det på kort sigt fører til træthed, manglende opmærksomhed, svækket hukommelse og tendens til usunde madvaner. Søvnmangel kan forringe vores kognitive udvikling og indlæring. En af verdens førende søvnforskere, Dr. Avi Sadeh, har med sin forskning vist, at en times tabt søvn, bare tre dage i træk, koster et barn cirka to års kognitiv udvikling – det samme som to klassetrin.

Søvnen er under pres i en travl hverdag, hvor vi superoptimerer og vil nå alt. Både skole og uddannelse, arbejdsliv og fritidslivet skaber bekymringer. Det moderne menneske er hele tiden på jagt efter mere tid til at gøre dette eller hint.

Resultatet er, at vores ungdom går på kompromis med deres søvn i et hidtil uset omfang, og et konstant søvnunderskud er blevet den nye normal for et flertal af unge. Det er et problem for hele samfundet.

Uhyggelig fakta fra to nye undersøgelser viser omfanget af manglende søvn:

Mange unge på HF, STX, HTX, HHX lider af søvnmangel.

Omkring 4 ud af 10 af eleverne angiver, at de næsten aldrig eller aldrig får nok søvn til at føle sig udhvilet. Hele 90% af pigerne oplever i større eller mindre grad at være generet af træthed mens det samme gælder for 80% af drengene

Den primære årsag til søvnmangel blandt drenge er på grund af underholdning, for eksempel mobiltelefon og computer (63 %). Blandt piger er den primære årsag til søvnmangel på grund af skolerelaterede opgaver (61 %), efterfulgt af underholdning, (56 %) og tanker/bekymringer relateret til familiemæssige eller personlige problemer (51 %).

For erhvervsskolerne ses samme tendens:

27% af erhvervsskoleeleverne sover mindre end syv timer, når de skal op i skole næste dag. I gennemsnit sover eleverne 7,3 timer per nat. 77% af eleverne oplever i større eller mindre grad at være generet af træthed. 35% af de adspurgte EUX-elever tjekker deres mobiltelefon næsten hver nat eller hver nat, efter de har lagt sig til at sove. Det samme gælder for 32% EUD-elever.

Kilder: Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser, 2019. SIF og Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019. Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Steno

Videnskabelig baggrund

Vidensråd for forebyggelse har lavet skrevet en grundig indføring i søvnens mangfoldige betydninger for mennesker på baggrund af national og international forskning på tværs af discipliner.

Læs den i sin helhed eller uddrag for at skabe dig et solidt vidensfundament i arbejdet med søvn. Rapporten skriver i sit forord: “Vidensråd for Forebyggelse håber således med denne rapport at kunne bidrage til en øget viden om forebyggelse af de sundhedsmæssige konsekvenser af søvnproblemer, samtidig med at vi afdækker direkte og indirekte samfundsmæssige og sygdomsmæssige omkostninger, der ses ved søvnproblemer”

Formål

Dentabtetime.dk giver redskaber til at øge elevernes mentale og fysiske trivsel, samt bedre odds for at lære, huske samt omgås klassekammerater og lærere med godt humør og overskud. Dette sker ved at eleverne får opbygget gode vaner til en sund søvn i deres overgang fra forældrenes hjem til selvstændig livsførelse.

Mål

Undervisningsforløbet understøtter elevernes generelle trivsel, herunder bl.a. den mentale og fysiske sundhed, ved at eleverne får opbygget gode vaner til en sund søvn i deres overgang fra forældrenes hjem til selvstændig livsførelse.

Målet for undervisningsforløbet er at eleverne opnår indblik i deres egen søvn samt kendskab til konkrete tiltag, der skaber sunde søvnvaner i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv.

Målgruppe

Undervisningsmaterialet er målrettet elever på alle typer af ungdomsuddannelser.

Anvendelse

Undervisningsforløbet er udviklet med henblik på brug i tema-forløb eller fordybelsesdage som fællesundervisning med sideløbende individuel opgaveløsning.

Vi anbefaler at starte med grundmodulet. Derudover er rækkefølge og tidsangivelser tænkt som inspiration.

Som udgangspunkt er forløbet designet til anvendelse i grupper med 25-35 elever, men kan sagtens skaleres både op og ned efter behov. Måske vil du bruge dele af forløbet på en fælles temadag på årgangen/uddannelsen eller som målrettet indsats for en mindre gruppe af elever, der i særlig grad vil have gavn af at arbejde med deres søvnvaner i hverdagen?

Omfang, struktur og indhold

Det samlede undervisningsforløb består af et grundmodul på 2 x 45 min, der introducerer til emnet søvn, og fire yderligere temaer, der går i dybden med enkelte områder. Efter Grundmodulet følger fire valgfrie temaer. Hvert tema består af én gennemstruktureret lektion på 45 min. med færdige opgaver til eleverne. Hvis du sammen med eleverne gerne vil dykke videre ind i et givent emne, så har vi til hver lektion samlet forslag til yderligere fordybelse. De såkaldte udvidelser kan variere og tilpasses til at vare mellem 45 min og op til flere lektioner. Udvidelsen til hvert tema kan placeres lige efter de 45 minutter eller det kan deles op over flere dage eksempelvis. Det er stor fleksibilitet så I kan tilrettelægge det præcis som det passer hos jer!

Vi har lagt stor vægt på muligheden for fleksibilitet i undervisningsforløbet. Således anbefales det at man starter med grundforløbet, hvorefter de forskellige temaer kan til- eller fravælges. Rækkefølgen er tænkt som et forslag og ikke en fastlåst manual. Man kan eksempelvis vælge at bruge materialet i forbindelse med en temadag eller -uge og dermed gennemgå flere temaer på én dag, eller man kan sprede undervisningen ud over flere måneder. Det er helt op til dig som underviser, eller skole.

Grundmodulet om søvn er en generel introduktion til emnet og giver eleverne et klart blik på behovet for god søvn, relevante vaner, sammenhæng mellem digitale enheder og søvn samt et fingerpeg om gode valg i forbindelse med eksamenslæsning og søvn.

De fire temaer udfolder emner med relation til søvn, som eleverne er præsenteret for i første lektion.

 • Temaet om vaner undersøger sammenhængen mellem elevernes hverdag dispositioner om søvn og aktiviteter og tiltag, der sikrer en livsstil med sunde søvnvaner.
 • Temaet om digitale medier ser på styrker og svagheder ved brug af elektroniske enheder og sociale medier i forbindelse med menneskets søvn.
 • Temaet om hjernen byder på et solidt vidensgrundlag om søvnens humanfysiologiske betydning og konsekvenserne af omfattende søvnunderskud.
 • Temaet om præstation lægger særlig vægt på elevernes brug af søvn op til eksamen og andre situationer med ønsket om den bedst mulige præstation.

Alt materialet er samlet her på websiden og består af en række undersider for hhv. grundmodulet og hvert tema til underviseren med tilhørende arbejdsark til eleverne som PDF’er. De kan vises på elevernes enheder eller udskrives og deles rundt efter behov.

Forankring i fag

Materialet er udviklet som et struktureret materiale, der kan bruges som et generelt temaforløb om trivsel, som målrettede forløb fra studievejledningen eller indgå i ungdomsuddannelsers faglige undervisning og studiefremmende aktiviteter.

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt så det kan indgå i det naturvidenskabelige grundforløb (NV) på gymnasiale uddannelser.

Hvis du ønsker at læse mere om de videnskabeligt dokumenterede effekter af søvn, anbefaler vi Vidensråd for forebyggelses rapport.

Til inspiration er her en kort video om erfaringerne fra Egå Ungdomshøjskole, som med stor succes har arbejdet med elevernes søvn:

Grundmodul

Formålet med grundmodulet er at få dine elever sporet ind på emnet, udfordre eleverne til at tale om god søvn og opfordre til handling.

Det er ingen forudsætning, at eleverne har forberedt sig, før du påbegynder denne lektion.

Forberedelse af undervisningen:

Orienter dig i undervisningens drejebog herunder, læs teksterne og elevopgaverne. Udskriv evt. tekster og elevopgaver, hvis du vil de skal deles ud som klassesæt .

Du og dine elever har brug for:

 • PC, tablet eller mobiltelefon til fælles opgavebesvarelser.
 • Smartboard eller projektor i lokalet inklusive god lyd til video.

Modulets planlagte varighed:

2 x 45 min


Drejebog til lektion 1 (45 min):

(2 min)    Introduktion til søvntemaet og det planlagte undervisningsforløb.

”Søvn er livsnødvendig. Det er noget af det mest naturlige og bedste, vi mennesker kan give os selv. Alligevel behandler vi søvn som om den ikke betyder noget. Især nedprioriterer rigtig mange unge søvn, hvorfor flere og flere lider af decideret søvnmangel. Det er en foruroligende udvikling, og det er på tide, vi stopper op, lukker ned og finder ro”

– siger Chris MacDonald, stifter af Just Human,

(5 min)    Lav en klasse-opgørelse over gennemsnitlig søvn. Brug tavlen til at lave en overslagsberegning af gennemsnittet.

(5 min)    Lad eleverne læse “Træt så er du lige så farlig som en spritbilist” fra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling, 2020, s. 158.

(3 min)    Eleverne skal se videoen “Stupid”, hvor Chris MacDonald forklarer dine elever om søvnens nødvendighed. (Åbnes i nyt vindue)

(15 min)    Sæt eleverne i grupper på 3-4 personer. Løs opgaven på elevark 1: 3 løsninger.

(8 min)    Lav en fælles opsamling i klassen, hvor hvert hold præsenterer deres identificerede faktor og konkrete forslag til personlig intervention.

(4 min)    Vis videoen med Professor og ledende overlæge Jens Hannibal om gode råd til at føle dig frisk og udhvilet fra søvnrytmeeksperten. (Åbnes i nyt vindue)

(3 min)    Afrunding.


Drejebog til lektion 2 (45 min): 

(10 min)    Lad eleverne læse “Derfor er søvn så vigtigt” Fra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling, 2020, s. 134-136.

(5 min)    Vis eleverne de aktuelle søvnanbefalinger, som findes her. Tal om hvad de forskellige kolonner betyder. Bemærk at der for hver aldersinddeling både opgøres en generel anbefalet søvnlængde, en “der kan være behov for… søvnlængde” og en kolonne med en direkte frarådet søvnlængde.

(10 min)    Mens søvnanbefalingerne stadig kan ses på smartboard el lign, skal eleverne skal nu lave opgaven på elevark 2: “Don’t become S.T.U.P.I.D.” Eleverne skal beholde arket, det skal bruges snart igen.

(3 min)    Eleverne skal se filmen 3 råd med Chris MacDonald. (Åbnes i nyt vindue)

(10 min)    Den tabte time søvneksperiment:

Som en del af grundmodulet i den tabte time følger et spændende søvneksperiment, som alle elever kan være en del af. Eleverne skal nu præsenteres for eksperimentet.

Eksperimentet går i al sin enkelthed ud på at eleverne i 7 dage skal gøre hvad de kan for at overholde Chris MacDonalds tre råd, som netop er blevet præsenteret i filmen. Saml derfor op på hvad de tre råd gik ud på. Se filmen her sammen, hvor Chris opsummerer eksperimentets 3 råd på to minutter. (Åbens i nyt vindue)

Afstem forventninger, tal om at det godt kan blive vanskeligt at overholde, men at det er vigtigt at gøre sit bedste. Overvej om I vil indføre et søvn-makker system hvor eleverne støtter hinanden igennem eksperimentet og hjælper med at minde hinanden om at komme i seng i ordentlig tid mm. Måske har klassen selv ideer til hvordan de lettest kan få succes med at gennemføre eksperimentet?

(7 min) Kan vi rykke trivslen?

Syntes I det er interessant at undersøge om I kan skubbe lidt til den generelle trivsel ved at have intens fokus på søvn i 7 dage?
Eleverne kan nu, forud for søvneksperimentet udfylde det validerede trivselsspørgeskemaet WHO-5 individuelt. Spørgeskemaet kan findes her.

Vaner

Formålet med denne lektion er at få dine elever til at se nærmere på deres søvnvaner og aftenritualer.

Forberedelse af undervisningen:

Orienter dig i undervisningens drejebog herunder, læs teksterne og elevopgaverne. Udskriv evt. tekster og elevopgaver, hvis du vil de skal deles ud som klassesæt. Sørg for at dit system kan afspille kropssanningsmeditationen.

Du og dine elever har brug for:

 • PC, tablet eller mobiltelefon til fælles opgavebesvarelser.
 • Smartboard eller projektor i lokalet inklusive god lyd til video.

Modulets planlagte varighed:

1 x 45 min + en udvidelse


Drejebog til lektion 1 (45 min):

(3 min)    Introducer lektionen.

(3 min)    Afspil filmen Stupid. Filmen introducerer eleverne til konsekvenserne af manglende sund søvn for børn, teenagere og voksne.

(2 min)    Notér de seks bogstaver på tavlen: kan eleverne efter filmen huske, hvad de står for?

(10 min)    Introduktion og individuel organisering af søvndagbog.

Vi har alle vaner og rutiner, der hjælper os i seng. En del har vi med fra barnsben. Andre har vi opfundet eller kopieret fra andre inspirationskilder.

For at hjælpe hjernen med at finde ro og tryghed inden sovetid, er det anbefalet at arbejde med en tankedagbog. Den baserer sig på ideen, om at tankemylder flyttes fra hovedet til papiret.

Dagbogen skal gerne være af papir. Hvis man bruger computeren eller mobiltelefonen, står notifikationerne og fristelserne i kø for at fylde nye informationer på hjernen.

Gennemgå opgaven “Tankedagbog” med eleverne, så alle er med på hvordan den skal anvendes.

Aftal med klassen, i hvilket omfang I vil skrive tankedagbog.

Selv om eleverne bruger tankedagbog modellen, er det en god idé at øve teknikker til rent faktisk at falde i søvn, selv om krop og sind ikke er helt indstillet eller klar til det endnu.

(15 min) Bed eleverne om at lægge sig på gulvet og afspil nu denne DYB RO kropsscanning af Karsten Lagermann.

(2 min)    Afslutning og lektier (eleverne gennemfører opgaven tankedagbog i 5 dage).


Udvidelse til Tema om vaner

Denne er tænkt som en 45 minutters lektion.

(10 min)    Tal om hvilke hverdagsvaner eller livsstilsaktiviteter der påvirker søvn – vis 10 livsstilsråd om søvn på smartboard el. lign. (scroll til side 23 i rapporten). Få eleverne til at forholde til til rådne; er der nogle af tingene de allerede gør, nogle de kunne overveje eller måske nogle af dem der er helt urealistiske at følge? Det kan foregå som sidemands-snak eller i plenum.

(10 min)    Vis nu eleverne listen med “7 tegn på søvnunderskud” (listen ses i højre side af websiden). Tag en snak i plenum eller som sidemandsdrøftelse: Hvor mange af disse har I oplevet de sidste 14 dage? Hvad tænker I om det?

(10 min)    Lad eleverne læse uddraget om “Søvnbulimi” Fra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling, 2020. uddrag.

(15 min)    Tag en drøftelse i klassen om hvad kan man lave af søvnfremmende aktiviteter den sidste time inden sengetid, som alternativ til at bruge skærmen.

(ekstra – kan eksempelvis gives som lektier, eller laves i klassen hvis der er mere tid til rådighed)    Eleverne skal lave opgaven “Klar, parat, sov!”.

Digitale medier

Formålet med dette tema er at få eleverne til at anvende sociale medier som styrkende værktøjer til at opnå bedre og sundere søvn. Det forventes at eleverne har gennemgået grundmodulet.

Forberedelse af undervisningen:

Orienter dig i undervisningens drejebog herunder, læs teksterne og elevopgaverne. Udskriv evt. tekster og elevopgaver, hvis du vil de skal deles ud som klassesæt .

Du og dine elever har brug for:

 • PC, tablet eller mobiltelefon til fælles opgavebesvarelser.
 • Smartboard eller projektor i lokalet inklusive god lyd til video.

Temaets planlagte varighed:

1 x 45 min + en udvidelse, der kan varieres i tid og sted


Drejebog til lektion 1 (45 min):

(2 min)   Introduktion til lektionen

(10 min)   Digitale medier – og særligt elevernes mobiltelefoner forstyrrer deres søvn. I en landsdækkende dokumentationsindsats undersøgte DR Nyheder brugsmønstre og konsekvenser af sociale medier og mobiltelefoners brug om natten.

Udlever link til DR’s artikel fra den 30.11.2018: “Stor dansk undersøgelse: Mobilen ødelægger din søvn” til eleverne og lad dem læse den.

(artiklen indgår i et tema på dr.dk/soverdugodt, der fortsat aktualiseres)

Opsamling: Lad eleverne forholde sig til om de kan nikke genkende til tendensen, eller hvordan det står til med mobilbrug og nattesøvn hjemme hos dem. Det kan være i plenum eller siddermakkerdrøftelse.

(7 min)   Se videoen “Gamle gener moderne tider”.

I videoen argumenterer Camilla Kring, stifter af B-samfundet og Jens Hannibal, professor, ledende overlæge og forsker i søvnrytmer, for den kamp mod biologien, vores skærme og sociale medier udkæmper. Samtidig argumenterer de for at tilpasse samfundsstrukturer om fx. mødetid på skolen. Brug lidt tid på at samle op i plenum, og lad eleverne komme med eventuelle reaktioner på denne video.

(10 min)   Lad eleverne løse opgaven “Snappy sleepy

(4 min)   Opsamling i klassen med personlige erfaringer.
Prøv, om I i fællesskab kan finde frem til 2-3 stærke anbefalinger om brug af telefon og digitale teknologier om aftenen.

Noter resultatet af jeres fælles diskussion. evt. print dem i storskala og

hæng dem op i lokalet som en kærlig reminder.

(6 min)   Uanset jeres drøftelser, kan man med fordel indstille sin telefon til at støtte op om aftenens afslappelse.

Lad eleverne gøre det på deres telefoner nu. Vis introduktion til iPhone og Android på tavlen, og lad eleverne efterfølgende indstille det på deres egne enheder.

iPhone: Alle Iphones kan indstilles til automatisk at gå på nat-tilstand (forstyr ikke) i bestemte tidsrum. Se videoguide her (åbner i nyt vindue).

Man kan også forhåndsindstille skærmtidsbegrænsninger og tidsbegrænsninger på specifikke apps til sig selv. Under Indstillinger findes ‘Skærmtid’ (her kan man gå på opdagelse i sit skærmforbrug) find det lilla ikon “Skærmfri tid”, hvor man kan lave tidsbegrænsninger. Under det orange ikon “Apptidsgrænser” kan man eksempelvis sætte en grænse for sig selv på 20 minutter dagligt på snapchat. Lad eleverne udforske funktionerne. Måske kan eleverne lave nogle fællesregler de alle kan sætte op og prøve af I en periode?

Android: forskellige løsninger. For Pixel telefoner er der en fin introduktion her.

(3 min)   Chris MacDonald har en klar holdning til de unge. Afslut lektionen med at se filmen “3 things”.


Udvidelse til Tema B – Digitale medier

Sociale medier og digitale enheder kan aktiv bringes i anvendelse til sikring af bedre og sundere søvn.

Du kan udvide arbejdet med sociale medier ved at planlægge og promovere en aktivitet på skolen i anledning af worldsleepday. Se mere på: http://worldsleepday.org

Promovér jeres event på sociale medier og brug hastagget #dentabtetime for at se jeres og andre skolers aktiviteter.

I kan også bruge en af disse to speciallavede Dyb Ro søvnmeditationer af Karsten Lagermann, som du skal afspille i klassen. Eleverne skal have plads til at kunne ligge på gulvet.

15 minutters Dyb Ro kropsscanning:

25 minutters Dyb Ro søvnmeditation:

Der findes flere meditationer på Spotify og Youtube

Når hjernen sover

Formålet med denne lektion er at skabe et solidt vidensfundament for hjernens behov for sund og uafbrudt søvn i passende varighed. Det forventes, at eleverne har gennemgået grundmodulet

Forberedelse af undervisningen:

Orienter dig i undervisningens drejebog herunder, læs teksterne og elevopgaverne. Udskriv evt. tekster og elevopgaver, hvis du vil de skal deles ud som klassesæt .

Du og dine elever har brug for:

 • PC, tablet eller mobiltelefon til fælles opgavebesvarelser.
 • Smartboard eller projektor i lokalet inklusive god lyd til video.

Temaets planlagte varighed:

1 x 45 min + en udvidelse


Drejebog til lektion 1 (45 min):

(2 min)   Introducer lektionen

(6 min)   Læs artiklen i fællesskab: “Din hjerne skal ikke forstyrres når den sover”.

(6 min)   Fordel opgaven “Sov godt, lille land” og drøft fællesnævnere for de mest sovende lande/befolkninger og fællesnævnere for de mindst sovende lande/befolkninger.

(10 min)   Se videoen med Dr. Lawrence J. Epstein: Sleep Deprivation Effects (åbnes i nyt vindue)

(3 min) Saml op i plenum, for at sikre at alle har forstået de vigtigste budskaber fra filmen.

(15 min)   Sidemakker-opgave: Sammenlign søvndata fra “Sov godt, lille land” med landenes folkesundhedstilstand.
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

(3 min)   Fælles opsamling og afslutning


Udvidelse til Tema C – Når hjernen sover

Denne udvidelse er tænkt som en 45 minutters lektion + en undervisningsgang til elevfremlæggelser efterfølgende. Herudover får du et forslag til et søvnmangel-eksperiment. Overvej om det er det rette for den pågældende klasse.

(10 min)   Lad eleverne læse afsnittet “Søvnens evne til at lagre nye indtryk og færdigheder” Fra bogen Chris MacDonald: Ikke til forhandling, 2020, s. 136-138

(35 min)   Eleveren deles i grupper af passende størrelse og 6 korte uddrag fra bogen Chris Macdonald: Ikke til forhandling, fordeles ud på grupperne (der er evt. flere grupper, der skal arbejde med samme tekst, hvis der dannes mange grupper), I grupperne skal de arbejde med den givne tekst. Der sluttes af med elevpræsentationer af tekstens pointer. Afhængig af tid og antal grupper kan du lægge op til at grupperne fremlægger næste gang du har undervisning med klassen.

Vil du være syg? Så hold dig vågen

Så meget påvirker søvn din psyke

Så meget ekstra søvn

Søvnhormonernes vitale rolle

Træt? Så er du lige så farlig som en spritbilist

Søvnbulimi

Forslag til eksperiment:

Lav et eksperiment med søvnmangel på elevernes egen krop, hvor de erfarer den målbare konsekvens af en nat med kun 3 timers søvn.

Dag 1: introducér og lad eleverne gennemføre en Stroop-test på tid. Registrerer points. Brug/print opgavekort.

Opgave: eleven må sove 3 timer den følgende nat, fx. 3:00 – 6:00.

Dag 2: Lad eleverne i samme grupper lave en ny Stroop-test og registrer atter udfaldet.

Sammenlign dag 1 og dag 2-resultaterne og drøft i fællesskab, i hvilket omfang dette lille eksperiment demonstrerer Chris MacDonald og Jens Hannibals pointering af søvnens betydning for en sund krop og hjerne.

Eftersom søvnmangel påvirker frontallappernes funktion negativt, er det forventeligt, at eleverne gennemsnitligt scorer lavere.

Bemærk: sundhedsfaglig vurdering af enkeltpersoners behov for længere søvn er legitim intervention og bør fritage pågældende elev fra participation i eksperimentet på egen krop.

Søvn og præstationer

Formålet med denne lektion er at give eleverne et klart overblik over deres tidsforbrug og øve prioritering af aktiviteter, så de selv kan sikre en god og sund nattesøvn.

Det forventes, at eleverne har gennemgået grundmodulet

Forberedelse af undervisningen:

Orienter dig i undervisningens drejebog herunder, læs teksterne og elevopgaverne. Udskriv evt. tekster og elevopgaver, hvis du vil de skal deles ud som klassesæt.

Du og dine elever har brug for:

 • PC, tablet eller mobiltelefon til fælles opgavebesvarelser.
 • Smartboard eller projektor i lokalet inklusive god lyd til video.

Temaets planlagte varighed:

1 x 45 min + en udvidelse


Drejebog til lektion 1 (45 min):

(2 min)   Introducer lektionen.

(5 min)   Se video: “Myter om senere mødetider”.

(12 min)   Eleverne introduceres og arbejder med opgave 1 på elevark 1 “Min hverdag

(5 min)   Lad tre-fire elever præsentere deres dagsplan i klassen.

(5 min)   Løs opgave 2 på elevarket. Eleverne arbejder med sidemakker om muligheder for at prioritere søvnen som en vigtig og positiv aktivitet i hverdagen.

(8 min)   Vis eleverne afsnittet om “træthed og søvnproblemer” på side 42-43 i rapporten “Arbejdsmiljø og helbred” udgivet fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Fokusér på grafen s. 43 og drøft, hvorfor der er en stigning fra 2012 til 16. Mon det siden da er blevet endnu værre?

(5 min)   Det er nemt sagt, at vi skal prioritere og svært gjort, når der skal meldes afbud og siges nej tak til invitationer. En god måde at takke nej på – uanset om eksamen står foran døren eller ej – er ved at placere et tilsagn i afbuddet. Det kan I øve med en lille afslutningsøvelse:

Eleverne stiller sig 1:1 op på to rækker over for hinanden.

Eleverne på 1. række inviterer nu makkeren til en bingewatching i aften på Netflix/HBO/Viaplay.

Eleven overfor svarer med en variant af: mange tak for invitationen. Desværre har jeg ikke mere tid i aften, men vil gerne se Netflix/HBO/Viaplay sammen med dig en anden gang.

Så byttes opgaven, så række 2 inviterer og række 1 afslår.

Derefter rykker række 2 én til højre. den yderste elev går bag om rækken til den ledige plads.

gentag opgaven, men udskift HBO/Netflix/Viaplay med en anden aktivitet.

-fx: gå på diskotek, vælte køer på bondens mark, spille computer, lave tiktok-video, se på frimærkesamlingen, spise sushi, gå i biografen, læse bøger ell. lign.

(3 min)   Afslut med at se videoen “3 things”.


Udvidelse til Tema  D – Præstation

Der er ikke hæftet minuttal til denne udvidelse. Det er op til dig som underviser, hvilke dele der vil være relevante for din undervisning og dine elever at arbejde med.

Søvnmangel (sleep-deprivation, human fatigue) er en væsentlig årsag til alvorlige ulykker på transportområdet. Søvnen er vigtig for at kunne præstere, dette gælder i forhold til eksaminer, sportspræstationer, i farlige arbejdsmiljøer, i trafikken osv osv.

Du kan overveje at lade eleverne lave opgaven “Don’t become S.T.U.P.I.D.” fra grundmodulet igen, nu med den nye indsigt i søvnens betydning for at kunne præstere på mange af hverdagens arenaer.

Gennemlæs og udarbejd en klar, koncis og målrettet analyse af ulykke-analyserne og søvnens betydning for hændelsesforløbet.

En naturvidenskabelig og evidensdrevet undersøgelse af ulykker sætter hårde data på effekten af usunde søvnforhold på trafik- og arbejdssikkerhed.

Som introduktion kan du med fordel bruge DR-artiklen med yderligere links fra den 17. juni 2013: “Trafikstyrelsen: Piloter fortæller ikke os om træthed”.

På denne oversigt linkes der til ni afsluttede ulykkesrapporter fra NTSB, den US-amerikanske styrelse for transportsikkerhed, hvor søvnmangel var en væsentlig faktor i ulykken.

Opgave: Fordel de engelsksprogede rapporter på elevgrupperne og lad dem forberede og gennemføre en præsentation for klassen med fokus på søvnens betydning for ulykken.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem Just Human, UCL v. Pædagogisk konsulent Lars Clausen, Center for undervisningsmidler og Sundhedskonsulent Louise Sørensen, Center for Sundhed og Forebyggelse Københavns Kommune med støtte fra Sundhedsstyrelsens Sundhedsfremmepulje.