-

16. maj 2021

Venlighed fremmer trivsel

Venlighed fremmer trivsel

Venlighed overfor sig selv

Det er videnskabeligt bevist at venlighed mod én selv har positiv effekt på vores trivsel, livstilfredshed, følelsesmæssig intelligens, forbindelse til andre mennesker, lykke og optimisme. Venlighed mod én selv er også forbundet med mindre selvkritik, angst, depression, frygt for at fejle og perfektionisme.

Der findes flere råd til hvordan man udøver venlighed mod sig selv, og du får et par af dem her. Fx kan du tale til dig selv, som du ville tale til en ven; i en varm og empatisk tone. I stedet for selvkritik.

Et andet råd er at gøre ting du godt kan lide, fx bevægelse, se venner, tage ud i naturen, lytte til musik eller andet. Ikke kun når du har det godt, men OGSÅ når du har det skidt.

Venlighed overfor andre

Venlighed er det aftryk vi mennesker sætter i verden. Det siges at ingen venlig handling – uanset hvor lille den er – nogensinde er spildt.

Venlighed handler om at være betænksom og generøs. Det bør ikke forveksles med at være svag eller naiv – tværtimod kræver det ofte styrke og mod. Du har sikkert hørt om Darwins teori om, at den stærkeste overlever, og mange forbinder den teori med, at dem som prioriterer sig selv, er dem som overlever. Men Darwin som studerede menneskelig evolution, anså faktisk ikke mennesket som et egoistisk væsen, men derimod som et socialt væsen. Han argumenterede for, at det er et menneskeligt instinkt at tage sig godt af andre.

Nyere forskning bekræfter, at det øger vores trivsel, når vi gør venlige handlinger for andre. 

Venlige handlinger som vi alle kan praktisere er fx:

  • Være åben og lytte til andre mennesker
  • Give en kompliment
  • Fejre andres succes’er
  • Smile eller hilse til nogen på din vej (kassedamen, naboen eller andre)
  • Holde en dør
  • Hjælpe nogen der har behov for det

Så hermed en (venlig) opfordring til at praktisere venlighed i din hverdag. Overfor andre – og dig selv.