Naturen styrker immunforsvaret og sænker stress

De seneste år har bragt mange nye forskningsresultater om naturens energigivende egenskaber.

Leg er serious business

Leg er et af menneskehjernens mest undervurderede systemer. Det kan næsten synes uvedkommende, når det nævnes. Leg? Hvorfor skulle naturen have udviklet et helt netværk i hjernen bare for at gøre os i stand til at lege? I dag ved vi, at leg ikke er for sjov.

Mismatch

Det moderne samfund har skabt en række udfordringer for de naturlige behov, som er kodet i vores DNA. Resultatet er, at børn og unge bevæger sig mindre og sover for lidt, spiser for dårligt, og i stigende grad bliver mere stressede og ensomme. Just Human kalder det mismatch.

Trygge relationer styrker dig

Det som giver de gode effekter, er ikke antallet af venner, men derimod følelsen af at kunne regne med støtte fra de venner/familie man har.

Sunde voksne rollemodeller = sunde børn

“Setting an example is not the main means of influencing others, it is the only means.”

Venlighed fremmer trivsel

Venlighed har positiv effekt på vores trivsel, livstilfredshed, følelsesmæssig intelligens, forbindelse til andre mennesker, lykke og optimisme.

Taknemmelighed fremmer trivsel

Mennesker, der regelmæssigt tager sig tid til at reflektere over de ting, de er taknemmelige for, får flere positive følelser, føler sig mere vitale, sover bedre, udtrykker mere venlighed og så kan det endda styrke immunsystemet.

Empati

Den lige vej til gode venner er evnen til empati – evnen til at forstå andres følelser og tanker. Men spørger man igen Charles Darwin, så er empati (eller sympati, som Darwin altså kaldte det) ikke nødvendigvis vores stærkeste side – slet ikke, hvis vi er halvtrætte og stressede.

Motivation

Vi er som mennesker aktive, engagerede og nysgerrige efter at forstå verden og løse problemer. Faktisk er en af de mest motiverende ting for mennesker udfordringer.

Moderat mentalt rask

Trivsel er komplekst, og det er ikke bare et spørgsmål om at trives eller at mistrives. Derfor arbejder forskerne med et spektrum, introduceret af Corey Keyes, som spænder fra at have en diagnosticeret psykisk lidelse til at trives. Størstedelen af befolkningen befinder sig i midten mellem to yderpunkter - i den kategori som Corey Keyes kalder for "moderat mentalt raske".