På Langhøjskolen i Hvidovre starter alle elever i udskolingen deres skoledag med højintens PULS-træning

Det er obligatorisk for eleverne at deltage i PULS-træningen, som foregår alle dage, med undtagelse af de dage, hvor de har idræt på skoleskemaet.

Fysisk aktivitet påvirker mange biologiske processer i kroppen og er på mange måder et mirakelmiddel. PULS-træningen skaber både nye hjerneceller samt bedrer forbindelsen mellem cellerne og gør eleverne på Langhøjskolens hjerner ekstra klar til at lære i de efterfølgende timer.

Københavns Professionshøjskole, Just Human & Chris MacDonald har i dette skoleår fulgt PULS-træningen på Langhøjskolen. Vi har lavet tre web-dokumentarer om erfaringerne fra skolen. Nu er håbet, at vi kan inspirere andre skoler til at starte lignende tiltag op, så vi kan få mere bevægelse i skolen og øge trivslen og læringen blandt de unge.

Langhøjskolen er en helt almindelig folkeskole, og de har vist, at det kan lade sig gøre at implementere mere daglig bevægelse i skoletiden, hvor pulsen kommer op, uden at det kræver særlige faciliteter eller økonomisk støtte. På Langhøjskolen oplever elever, lærere og forældre, at PULS-træningen udover at gøre eleverne mere aktive i løbet af skoledagen også forbedrer deres humør, energi, fællesskab, koncentration og læringsparathed. De oplever eleverne er friskere, når timerne starter og der er mere ro i klasselokalerne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler børn og unge at være fysisk aktive mindst en time om dagen ved moderat til høj intensitet, men det er kun 27-33%, der er tilstrækkeligt aktive (Christiansen et al., 2022). Det er en kæmpe udfordring og det skaber problemer for vores børn og unge. Skolen er en oplagt arena ligesom arbejdspladsen er det, hvis vi skal få flere til at bevæge sig mere.

På Langhøjskolen er eleverne i gennemsnit aktive i 52 minutter i løbet af deres skoledag, hvilket er mere end på de fleste andre skoler i Danmark. Siden 2017 har der været en nedadgående udvikling i forhold til skoler, der lever op til den nuværende skolereforms lovkrav om gennemsnitlig 45 minutters daglig bevægelse. I 2022 vurderes det at kun 50% af landets skoler opfylder kravet, og kun omkring 20% i Region Hovedstaden, hvor Langhøjskolen hører under (Nielsen, 2022).

Lærerne på Langhøjskolen er slet ikke i tvivl om, at de vil anbefale andre skoler at starte et tiltag som PULS i skolen. De anbefaler andre skoler at starte i det små og bare at bruge de fasciliteter, som de har.

Der er rigtig mange gode argumenter for at starte skoledagen med PULS-træning.
Læs mere HER

Den sidste web-dokumentar om PULS i skolen er netop kommet ud

I web-dokumentaren samler vi op og fortæller fortsat om erfaringerne fra Langhøjskolen til inspiration for andre skoler.

Se de to første af de tre web-dokumentarer HER.

Vil du høre mere om alle erfaringerne på Langhøjskolen?

Du er altid meget velkommen til at ringe eller skrive til Maria Severin på 21822820 eller msev@kp.dk med spørgsmål eller hvis du vil høre mere.

Vi har holdt to webinarer om PULS i skolen her i maj 2023. På webinarene har vi fortalt om alle erfaringerne fra Langhøjskolen, og givet en masse råd til, hvordan andre skoler praktisk kan komme i gang med at skabe en mere alsidig skoledag med pulsen oppe. Peter Büchner Hede, der startede PULS-træningen på Langhøjskolen og har skrevet bøger om pædagogisk idræt, var med som underviser på webinarerne.

Skriv til msev@kp.dk, hvis du vil have tilsendt optagelse fra et webinar.

HVAD GØR DE PÅ LANGHØJSKOLEN?

PULS-træningen blev startet på Langhøjskolen i 2016. Konceptet blev udviklet af ledere, lærere og pædagoger, som var inspireret af en skole i Naperville, Chicago, USA. Se artikel om Naperville HER. PULS-konceptet er blevet videreudviklet gennem årene og er tilpasset skolens hverdag og rammer.

Alle udskolingselever fra 6. klasse til 9. klasse har PULS-træning i starten af skoledagen. PULS-træningen for 6. klasserne varer 30 minutter, de øvrige klasser i udskolingen har 45 minutter til rådighed inklusive bad og omklædning. På Langhøjskolen er erfaringen, at de 30 minutter er for kort tid, og de ville ønske at alle klasser havde 45 minutter.  

Lærerne, der står for PULS-træningen, har selv valgt det. Lærerne deltager selv i PULS-træningen. De synes, det er dejligt at starte deres arbejdsdag på en aktiv måde og PULS-lærerne fortæller, at det styrker deres relationer med eleverne.

Fysisk aktivitet i skolen kan implementeres på forskellige måder f.eks. via aktive pauser, flere idrætstimer, bevægelse integreret i undervisningen, aktiv transport eller som decideret fysisk træning. PULS i skolen hører under kategorien fysisk træning. Her er der ikke tale om fysisk aktivitet, der er knyttet til den boglige undervisning og heller ikke som del af idrætsfaget. Det er vigtigt at understrege at PULS i skolen ikke er en erstatning for idrætsfaget, der har vigtige læringsmål i sig selv.   

I PULS-træningen er der fokus på, at alle elever skal kunne være med og have en god oplevelse. Eleverne skal have det sjovt og træningen skal skabe sammenhold. PULS-lærerne har også meget fokus på, at der ikke bruges meget tid på instruktion, men at eleverne er aktive ved moderat- til højintensitet fra start til slut. Under PULS-træningen vurderes eleverne ikke i forhold til deres præstation, blot på at de er aktive og får pulsen op.

PULS-træningen på Langhøjskolen består både af løb, styrketræning, cirkeltræning, kampsport, boldspil, atletik, dans og lege. Lærerne på Langhøjskolen understreger, at det er vigtigt med en varieret træning for at motivere alle elever og give eleverne medbestemmelse, hvor det er muligt. 

I Naperville, hvor Langhøjskolen har hentet inspiration til konceptet, har de med stor succes ændret deres tilgang til bevægelse ved, at eleverne har pulsmålere på, når de er aktive i skolen. På Langhøjskolen har de mulighed for at anvende IQNITER-pulsmålere under PULS-træning. Her kan eleverne og lærerne følge deres puls live på storskærm.  De oplever at det motiverer eleverne til at yde mere, og at lærerne kan anerkende elevernes indsats ud fra deres puls og ikke kun deres præstation. Erfaringen er at brugen af pulsmålere er med til at fjerne elevernes fokus på konkurrence med hinanden, og giver samtidig underviseren mulighed for at kunne justere på undervisningen med det samme, hvis elevernes puls falder. Pulsmålerne understøtter således underviserens didaktiske værktøjskasse. Se udstyret i brug under PULS-træning HER   

PULS i skolen er mere end træning 

Langhøjskolen har de også lavet andre tiltag end PULS-træningen om morgenen for at skabe en mere alsidig skoledag med mere bevægelse. De har indrettet deres klasselokaler med whiteboard-vægge, høje caféborde og vippebrædder. Denne indretning sikrer, at børnene kan bevæge sig mere rundt i undervisningen og erfaringerne viser, at mange af eleverne vælger at stå op og arbejde. På Langhøjskolen har de også whiteboards på gangene, som eleverne kan bruge til stående gruppearbejde. Langhøjskolen har ligeledes indrettet gangarealer med løbebane.

PULS i skolen i pressen

Den 17. maj 2023

Langhøjskolen har knækket koden til mere bevægelse og trivsel, Magasinet Skolen

Den 16. maj 2023

PULS i skolen i Aftenshowet på DR

TAK TIL PARTNERNE PÅ PROJEKTET.

PULS i skolen er støttet af Erhversfyrtårnet Life Science – Sund Vægt med EU REACT-midler.

Copyright Just Human 2020 © Produceret af KathArt Interactive