Når skoledagen starter med at få pulsen op, så stiger humøret, energien og indlæringsevnen.

Det oplever de på Langhøjskolen i Hvidovre, hvor alle elever i udskolingen starter skoledagen med PULS-træning. Det er obligatorisk for eleverne at deltage i PULS, som foregår alle dage, med undtagelse af de dage, hvor de har idræt på skoleskemaet.

Københavns Professionshøjskole, Just Human & Chris MacDonald følger i dette skoleår PULS-træningen på Langhøjskolen og laver en serie af web-dokumentarer. Skolen har startet PULS i skolen, fordi de ønsker mere bevægelse i løbet af skoledagen og at styrke deres elevers sundhed, skabe fællesskab og få gladere elever, som er friske og læringsparate.

Vi håber at vise, at PULS i skolen er et koncept, der relativt simpelt kan implementeres på andre skoler. Og at PULS i skolen er en god måde for skoler at få mere bevægelse ind i skoledagen og sikre at eleverne får pulsen op. Hvis du er skoleleder, lærer eller medlem af skolebestyrelse, så følg med, og overvej om I også skal starte skoledagen med PULS-træning på jeres skole.

Der er rigtig mange gode argumenter for at starte skoledagen med PULS-træning. Læs mere HER

Udover serien af web-dokumentarer, så følger forskere fra KP PULS-træningen på Langhøjskolen ved at lave forskellige videnskabelige målinger og en række interviews. Se mere om hvordan vi følger PULS-træningen HER

Se den første af de tre web-dokumentarer her

Du kan se den første web-dokumentar om PULS i skolen her, hvor vi sætter fokus på argumenterne for at starte skoledagen med fysisk træning. Du vil møde elever og lærere på skolen og hører, hvad de synes om at starte dagen med pulsen oppe.

Glæd dig til opfølgningen. Flere web-dokumentarer er på vej.

PULS-træningen på Langhøjskolen

PULS-træningen blev startet på Langhøjskolen i 2016. Konceptet blev udviklet af ledere, lærere og pædagoger, som var inspireret af en skole i Naperville, Chicago, USA. Se artikel om Naperville HER. PULS-konceptet er blevet videreudviklet gennem årene og er tilpasset skolens hverdag og rammer.

Eleverne i udskolingen møder ind i træningstøj. PULS-træningen for 6. klasserne varer 30 minutter, de øvrige klasser i udskolingen har 45 minutter til rådighed inklusive bad og omklædning.

Lærerne, der står for PULS træningen, har selv valgt det. Lærerne deltager selv i PULS-træningen. De synes det er dejligt at starte deres arbejdsdag på en aktiv måde. Lærerne oplever at eleverne er mere friske og klar til at modtage undervisning i de fag-faglige timer efterfølgende.

I træningen er der fokus på, at alle elever skal kunne være med og have en god oplevelse. I PULS-træningen vurderes eleverne ikke, og der konkurreres ikke. Hvis der indgår konkurrence i træningen, så konkurrerer man kun med sig selv. PULS-lærerne har meget fokus på, at der ikke bruges tid på instruktion, men at eleverne er aktive ved moderat- til højintensitet fra start til slut.

I træningen er der fokus på, at eleverne skal have det sjovt og at træningen skaber sammenhold blandt eleverne i klasserne samt på tværs af klasserne på årgangene. PULS-lærerne fortæller, at træningen styrker deres relationer med eleverne.

PULS-træningen på Langhøjskolen består både af løb, styrketræning, cirkeltræning, tabata, kampsport, boldspil, atletik, dans og en masse lege. Det er vigtigt med en varieret træning for at motivere alle elever og undgå at det bliver ensformigt og kedeligt.

Følg PULS-træningen på Langhøjskolen tæt sammen med os

Er du interesseret i at vide mere om hvordan PULS i skolen fungerer på Langhøjskolen? Kan PULS i skolen være en mulighed for jeres skole for at sikre mere bevægelse i skoletiden og styrke jeres elevers sundhed, trivsel og faglige præstation? Så følg Langhøjskolen sammen med os.

Send en mail til msev@kp.dk og kom på vores PULS i skolen-nyhedsbrev. Her får du tilsendt web-dokumentarerne direkte til din indbakke, og når vi inviterer til webinarer samt har opstartsguide samt inspirationsmateriale klar til PULS-træning, så sender vi også det til dig.

TAK TIL PARTNERNE PÅ PROJEKTET.

PULS i skolen er støttet af Erhversfyrtårnet Life Science – Sund Vægt med EU REACT-midler.

     

Copyright Just Human 2020 © Produceret af KathArt Interactive